Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Gotowe do użycia wskaźniki

Wskaźniki ciepła LIMITmarker®

Oferowany przez firmę Zebra wskaźnik ciepła LIMITmarker®, produkowany przez firmę Temptime®, to wskaźnik jednorazowego użytku, który można stosować bezpośrednio na produktach wrażliwych na ciepło.

Prostsze monitorowanie produktów wrażliwych na ciepło

Wskaźnik LIMITmarker dostarcza w określonym czasie reakcji łatwy do odczytania, nieodwracalny sygnał wizualny wskazujący, czy doszło do ekspozycji na temperaturę wynoszącą lub przekraczającą temperaturę reakcji. Z tyłu ma on samoprzylepną powierzchnię i można nanosić go bezpośrednio na powierzchnię lub opakowanie produktu. Po przekroczeniu temperatury reakcji okienko wskaźnika na etykiecie zmienia kolor.

Pewność dla Twoich klientów
Pewność dla Twoich klientów

Wskaźniki LIMITmarker firmy Zebra dostarczają klientom krytyczne informacje o produktach wrażliwych na ciepło. Stosowanie wyraźnie widocznych i łatwych do zrozumienia wskaźników ekspozycji na działanie ciepła pozwala zaspokajać potrzeby klientów i zwiększać ich satysfakcję.

Szybka identyfikacja punktów końcowych czasu i temperatury
Szybka identyfikacja punktów końcowych czasu i temperatury

Wyraźne wskaźniki wizualne umożliwiają szybką identyfikację punktów końcowych czasu i temperatury. Wskaźniki LIMITmarker F zmieniają w określonym czasie reakcji kolor z białego na różowy lub czerwony, wskazując osiągnięcie punktu końcowego. Kiedy wskaźnik LIMITmarker I osiągnie punkt końcowy, środkowy okrąg będzie tej samej lub ciemniejszej barwy, co okrąg zewnętrzny.

Czas reakcji dostosowany do profilu produktu
Czas reakcji dostosowany do profilu produktu

Czas reakcji ma krytyczne znaczenie dla dbania o to, by produkt nie został wystawiony na działanie zbyt wysokich temperatur. Należy wybrać czas reakcji odpowiedni dla swojego produktu. Wskaźnik LIMITmarker F to wskaźnik opóźnionej reakcji o czasie reakcji wynoszącym od 15 minut do 2 godzin, a wskaźnik LIMITmarker I to wskaźnik szybkiej reakcji o czasie reakcji wynoszącym od kilku sekund do 15 minut.

Opóźnione wskazanie wynoszące do 2 godzin

LIMITmarker F

Wskaźnik LIMITmarker F to progowy wskaźnik ciepła z opóźnionym czasem reakcji, służący do monitorowania temperatury. Przy ekspozycji na działanie temperatury wyższej lub równej temperaturze progowej punkt końcowy osiąga on w ciągu 2 godzin.

Wskaźniki wysokiej temperatury z szybką reakcją

LIMITmarker I

Wskaźniki LIMITmarker I-K, I-C i I-P to progowe wskaźniki wysokiej temperatury służące do monitorowania temperatury. Wskaźnik osiąga swój punkt końcowy w ciągu 15 minut po wystawieniu na działanie temperatury powyżej temperatury progowej.

Karty ze wskaźnikami ciepła do przesyłek

Wskaźnik TransTracker ze wskaźnikiem LIMITmarker

Wskaźniki TransTracker ze wskaźnikiem LIMITmarker to urządzenia jednorazowego użytku, które można umieszczać w opakowaniach wysyłkowych w celu monitorowania ekspozycji na wysoką temperaturę podczas transportu. Można je oznaczyć własną marką i umieścić na nich informacje od nadawcy lub dostawcy.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania?