Zarządzanie drukarkami Bluetooth

Narzędzia do zarządzania drukarkami Bluetooth zapewniają w czasie rzeczywistym wgląd w dane pomiarowe większości działających w środowisku Link-OS drukarek połączonych z urządzeniami podręcznymi z systemem Android za pośrednictwem łącza Bluetooth. Narzędzie do zarządzania drukarkami Bluetooth Printer Management składa się z aplikacji Bluetooth Connector oraz Connection Manager. Aplikacje te na komputerze mobilnym pełnią funkcję bramki pomiędzy połączoną za pośrednictwem łącza Bluetooth drukarką a programem Printer Profile Manager Enterprise firmy Zebra lub SOTI MobiControl i zapewniają w ten sposób widoczność i możliwość zarządzania w czasie rzeczywistym. W efekcie można z centralnej lokalizacji, zdalnie i w czasie rzeczywistym aktualizować i monitorować drukarki, a także rozwiązywać problemy z nimi związane i podejmować proaktywne działania, by zapobiegać tym problemom.

Korzyści

– Prostsze i tańsze zarządzanie drukarkami

– Możliwość maksymalnego zwiększenia dostępności i stopnia wykorzystania drukarek w celu wzmocnienia zwrotu z zasobów (ROA)

– Zdecydowana poprawa zwrotu z inwestycji (ROI) oraz całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Zebra Bluetooth Print Manager icon