Centrum Wiedzy

PRZYSPIESZ PRZYJĘCIE ROZWIĄZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW I ZADBAJ O MAKSYMALNIE WYSOKI ZWROT Z INWESTYCJI DZIĘKI SZKOLENIOM OD FIRMY ZEBRA

Skuteczne szkolenia pomagają zwiększyć zwrot z Twojej inwestycji w systemy firmy Zebra oraz przyspieszyć rozpoczęcie stosowania danej technologii lub rozwiązania przez użytkowników. Centrum Wiedzy firmy Zebra to bogate źródło specjalistycznych informacji, które można wykorzystywać do celów szkoleniowych i które można dostosować odpowiednio do konkretnych potrzeb środowiska swojego przedsiębiorstwa. 

Centrum Wiedzy firmy Zebra zapewnia pełną gamę usług szkoleniowych, takich jak:

OCENA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Dokonamy szczegółowej oceny wiedzy Twojego zespołu, a następnie w oparciu o analizę jego aktualnych potrzeb i braków opracujemy plan zalecanych szkoleń.  Ocenę możemy przeprowadzić na miejscu u klienta lub za pośrednictwem Internetu.

OPRACOWYWANIE I DOSTOSOWYWANIE PROGRAMU SZKOLENIA

Przygotujemy proponowany program szkolenia, obejmujący zarówno kwestie techniczne, jak i operacyjne, w zależności od potrzeb.  Może to być program standardowy lub dostosowany do indywidualnych wymagań.

TRYB SZKOLENIA

W oparciu o cele przedsiębiorstwa ustalimy optymalny sposób przeprowadzenia szkoleń.

Dostępne tryby obejmują:

 • zajęcia tradycyjne  (w placówce firmy Zebra lub zakładzie klienta)
 • szkolenia internetowe (nauka we własnym tempie w trybie 24/7)
 • zajęcia praktyczne (laboratoria doświadczalne i praca na rzeczywistym sprzęcie)
 • Szkolenia na urządzeniach
 • Filmy wideo
 • szkolenia za pośrednictwem podręczników użytkownika

BIEŻĄCA OCENA

Na bieżąco będziemy dokonywać oceny przyjęcia i zastosowania kwestii objętych programem szkolenia.

INNE NARZĘDZIA

W zależności od potrzeb program szkolenia uzupełniamy innymi narzędziami, w tym:

 • interaktywnymi zestawami narzędzi dla użytkowników końcowych (End-User Tool Kits) (w razie potrzeby dostosowanymi do indywidualnych potrzeb)
 • dokumentacją uzupełniającą
 • możliwością korzystania z systemu zarządzania szkoleniami – portalu LMS (Learning Management System), zapewniającego dostęp do szkoleń i programu nauczania
 • Wykorzystaj maksymalnie wiedzę i doświadczenie zespołu firmy Zebra, by zapewnić swoim pracownikom potrzebne im szkolenia – oferujemy szeroki zakres usług: od analizy potrzeb, opracowywania programu i dostosowywania go do indywidualnych potrzeb po doradztwo, prowadzenie szkoleń i logistykę.
   

 


 

Certyfikaty firmy Zebra stanowią potwierdzenie Twoich umiejętności w oczach klientów i pracodawców. Oferujemy certyfikaty w sześciu dziedzinach oraz szkolenia prowadzone przez instruktorów i online, które pomogą Ci pomyślnie przejść egzamin.
 

Usługi szkoleniowe firmy Zebra pomagają rozwijać kompetencje Twoich pracowników. Oferujemy szkolenia dla Twojej organizacji z zakresu wszystkich naszych produktów oraz rozwiązań, dla wszystkich ról oraz zakresów umiejętności.

Portal szkoleniowy firmy Zebra będzie dostępny dla naszych klientów w 2017 r. oraz dla partnerów w 2016 r. Portal ten zapewnia dostęp do szkoleń online w zakresie naszych produktów i usług.