Wskaźniki ciepła LIMITmarker®

Dłonie w rękawiczkach trzymające opakowanie ze strzykawką oznaczone wskaźnikiem LIMITmarker

Prostsze monitorowanie produktów wrażliwych na ciepło

Oferowany przez firmę Zebra wskaźnik ciepła LIMITmarker®, produkowany przez firmę Temptime®, to wskaźnik jednorazowego użytku, który można stosować bezpośrednio na produktach wrażliwych na ciepło. Wskaźnik LIMITmarker dostarcza w określonym czasie reakcji łatwy do odczytania, nieodwracalny sygnał wizualny wskazujący, czy doszło do ekspozycji na temperaturę wynoszącą lub przekraczającą temperaturę reakcji. Z tyłu ma on samoprzylepną powierzchnię i można nanosić go bezpośrednio na powierzchnię lub opakowanie produktu. Po przekroczeniu temperatury reakcji okienko wskaźnika na etykiecie zmienia kolor.

  • Pewność dla Twoich klientów

    Wskaźniki LIMITmarker firmy Zebra dostarczają klientom krytyczne informacje o produktach wrażliwych na ciepło. Stosowanie wyraźnie widocznych i łatwych do zrozumienia wskaźników ekspozycji na działanie ciepła pozwala zaspokajać potrzeby klientów i zwiększać ich satysfakcję.

  • Szybka identyfikacja punktów końcowych czasu i temperatury

    Wyraźne wskaźniki wizualne umożliwiają szybką identyfikację punktów końcowych czasu i temperatury. Wskaźniki LIMITmarker F zmieniają w określonym czasie reakcji kolor z białego na różowy lub czerwony, wskazując osiągnięcie punktu końcowego. Kiedy wskaźnik LIMITmarker I osiągnie punkt końcowy, środkowy okrąg będzie tej samej lub ciemniejszej barwy, co okrąg zewnętrzny.

  • Czas reakcji dostosowany do profilu produktu

    Czas reakcji ma krytyczne znaczenie dla dbania o to, by produkt nie został wystawiony na działanie zbyt wysokich temperatur. Należy wybrać czas reakcji odpowiedni dla swojego produktu. Wskaźnik LIMITmarker F to wskaźnik opóźnionej reakcji o czasie reakcji wynoszącym od 15 minut do 2 godzin, a wskaźnik LIMITmarker I to wskaźnik szybkiej reakcji o czasie reakcji wynoszącym od kilku sekund do 15 minut.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Wskaźnik LIMITmarker F na opakowaniu w pudełku

LIMITmarker F

Opóźnione wskazanie wynoszące do 2 godzin

Wskaźnik LIMITmarker F to progowy wskaźnik ciepła z opóźnionym czasem reakcji, służący do monitorowania temperatury. Przy ekspozycji na działanie temperatury wyższej lub równej temperaturze progowej punkt końcowy osiąga on w ciągu 2 godzin.

Wskaźnik TransTracker D

LIMITmarker I-C i I-P

Natychmiastowe wskazanie w kilka sekund

Wskaźniki LIMITmarker I-C oraz I-P to progowe wskaźniki wysokiej temperatury o szybkiej reakcji służące do monitorowania temperatury. Wskaźnik osiąga swój punkt końcowy w ciągu kilku sekund po wystawieniu na działanie temperatury powyżej temperatury progowej.

Wskaźnik TransTracker D

LIMITmarker I-K

Szybkie wskazanie – do 15 minut

Wskaźnik LIMITmarker I-K to progowy wskaźnik wysokiej temperatury o szybkiej reakcji służący do monitorowania temperatury. Wskaźnik osiąga swój punkt końcowy w ciągu 15 minut po wystawieniu na działanie temperatury powyżej temperatury progowej.

Wskaźnik TransTracker ze wskaźnikiem LIMITmarker

Karty ze wskaźnikami ciepła do przesyłek

Wskaźniki TransTracker ze wskaźnikiem LIMITmarker to urządzenia jednorazowego użytku, które można umieszczać w opakowaniach wysyłkowych w celu monitorowania ekspozycji na wysoką temperaturę podczas transportu. Można je oznaczyć własną marką i umieścić na nich informacje od nadawcy lub dostawcy.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Więcej rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

HEATmarker®

HEATmarker® to samoprzylepny wskaźnik czasowo-temperaturowy stosowany na produktach wrażliwych na temperaturę w celu monitorowania ekspozycji na działanie ciepła przez określony czas.

Informacje na temat produktu

Elektroniczne czujniki temperatury

Bezprzewodowe elektroniczne czujniki temperatury firmy Zebra z obsługą łączności Bluetooth do monitorowania ekspozycji leków, środków biologicznych, szczepionek i urządzeń medycznych na działanie warunków środowiskowych.

Informacje na temat produktu

Wskaźniki temperatury do przesyłek

Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki TransTracker® monitorują ekspozycję produktów wrażliwych na temperaturę na działanie wysokich temperatur, temperatur mrożenia lub obu typów temperatur podczas transportu lub przechowywania.

Informacje na temat produktu