Wskaźniki ciepła LIMITmarker®

Dłonie w rękawiczkach trzymające opakowanie ze strzykawką oznaczone wskaźnikiem LIMITmarker

Prostsze monitorowanie produktów wrażliwych na ciepło

Oferowany przez firmę Zebra wskaźnik ciepła LIMITmarker®, produkowany przez firmę Temptime®, to wskaźnik jednorazowego użytku, który można stosować bezpośrednio na produktach wrażliwych na ciepło. Wskaźnik LIMITmarker dostarcza w określonym czasie reakcji łatwy do odczytania, nieodwracalny sygnał wizualny wskazujący, czy doszło do ekspozycji na temperaturę wynoszącą lub przekraczającą temperaturę reakcji. Z tyłu ma on samoprzylepną powierzchnię i można nanosić go bezpośrednio na powierzchnię lub opakowanie produktu. Po przekroczeniu temperatury reakcji okienko wskaźnika na etykiecie zmienia kolor.

  • Pewność dla Twoich klientów

    Wskaźniki LIMITmarker firmy Zebra dostarczają klientom krytyczne informacje o produktach wrażliwych na ciepło. Stosowanie wyraźnie widocznych i łatwych do zrozumienia wskaźników ekspozycji na działanie ciepła pozwala zaspokajać potrzeby klientów i zwiększać ich satysfakcję.

  • Szybka identyfikacja punktów końcowych czasu i temperatury

    Wyraźne wskaźniki wizualne umożliwiają szybką identyfikację punktów końcowych czasu i temperatury. Wskaźniki LIMITmarker F zmieniają w określonym czasie reakcji kolor z białego na różowy lub czerwony, wskazując osiągnięcie punktu końcowego. Kiedy wskaźnik LIMITmarker I osiągnie punkt końcowy, środkowy okrąg będzie tej samej lub ciemniejszej barwy, co okrąg zewnętrzny.

  • Czas reakcji dostosowany do profilu produktu

    Czas reakcji ma krytyczne znaczenie dla dbania o to, by produkt nie został wystawiony na działanie zbyt wysokich temperatur. Należy wybrać czas reakcji odpowiedni dla swojego produktu. Wskaźnik LIMITmarker F to wskaźnik opóźnionej reakcji o czasie reakcji wynoszącym od 15 minut do 2 godzin, a wskaźnik LIMITmarker I to wskaźnik szybkiej reakcji o czasie reakcji wynoszącym od kilku sekund do 15 minut.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Wskaźnik LIMITmarker F na opakowaniu w pudełku

LIMITmarker F

Opóźnione wskazanie wynoszące do 2 godzin

Wskaźnik LIMITmarker F to progowy wskaźnik ciepła z opóźnionym czasem reakcji, służący do monitorowania temperatury. Przy ekspozycji na działanie temperatury wyższej lub równej temperaturze progowej punkt końcowy osiąga on w ciągu 2 godzin.

Wskaźnik TransTracker D

LIMITmarker I

Szybkie wskazanie wynoszące do 15 minut

Wskaźnik LIMITmarker I to progowy wskaźnik wysokiej temperatury o szybkiej reakcji, służący do monitorowania temperatury. Przy ekspozycji na działanie temperatury wyższej lub równej temperaturze progowej punkt końcowy osiąga on w czasie od kilku sekund do 15 minut.

Wskaźnik TransTracker ze wskaźnikiem LIMITmarker

Karty ze wskaźnikami ciepła do przesyłek

Wskaźniki TransTracker ze wskaźnikiem LIMITmarker to urządzenia jednorazowego użytku, które można umieszczać w opakowaniach wysyłkowych w celu monitorowania ekspozycji na wysoką temperaturę podczas transportu. Można je oznaczyć własną marką i umieścić na nich informacje od nadawcy lub dostawcy.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Więcej rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

HEATmarker®

HEATmarker® to samoprzylepny wskaźnik czasowo-temperaturowy stosowany na produktach wrażliwych na temperaturę w celu monitorowania ekspozycji na działanie ciepła przez określony czas.

Informacje na temat produktu

Elektroniczne czujniki temperatury

Bezprzewodowe elektroniczne czujniki temperatury firmy Zebra z obsługą łączności Bluetooth do monitorowania ekspozycji leków, środków biologicznych, szczepionek i urządzeń medycznych na działanie warunków środowiskowych.

Informacje na temat produktu

Wskaźniki temperatury do przesyłek

Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki TransTracker® monitorują ekspozycję produktów wrażliwych na temperaturę na działanie wysokich temperatur, temperatur mrożenia lub obu typów temperatur podczas transportu lub przechowywania.

Informacje na temat produktu