Zebra MotionWorks™ Yard: system zarządzania operacyjnego

Ciężarówki na placu przeładunkowym centrum dystrybucji.

Systemy lokalizacji, które zapewnią Twojemu placowi przeładunkowemu przewagę

Przy ciągłym ruchu naczep Twój plac przeładunkowy to środowisko niezwykle dynamiczne. Znajomość lokalizacji i ruchu zasobów i środków ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i produktywnego zarządzania placem przeładunkowym. Zebra MotionWorks™ Yard usprawnia nieprzerwany przepływ materiałów i towarów pomiędzy systemami transportu a centrami dystrybucji lub zakładami produkcyjnymi, przyspiesza wykonywanie operacji przy bramach przeładunkowych, zwiększa produktywność personelu obsługującego naczepy i pozwala zadbać o to, by do właściwej bramy załadunkowej we właściwym czasie podstawiona została właściwa naczepa.

Możliwość zarządzania wszystkimi ważnymi zasobami dzięki informacjom w czasie rzeczywistym

Gdy wiesz, gdzie znajdują się wszystkie Twoje zasoby i znasz ich status operacyjny, zyskujesz strategiczny wgląd umożliwiający lepsze przewidywanie i zarządzanie działami operacyjnymi i optymalizowanie ich, aby zwiększyć konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa. Korzystaj z dokładnych i dostępnych w czasie rzeczywistym danych na temat swoich zasobów na placu przeładunkowym w połączeniu z elastycznymi regułami biznesowymi, aby utrzymywać sprawny ruch sprzętu i towaru po swoim placu przeładunkowym.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Inteligentne przydzielanie zadań w zakresie ruchu naczep oraz optymalizacja toru ich ruchu obniża koszty poprzez skracanie przestojów w pracy personelu obsługującego naczepy, a w konsekwencji zwiększa liczbę przemieszczeń naczep na godzinę i zmniejsza koszty paliwa i konserwacji. Automatyczne przydzielanie bram pomaga zadbać, by wszystkie bramy przez cały czas pracowały, a w rezultacie obniżyć przestoje. Automatyzacja procesów w celu maksymalnego wykorzystania placu przeładunkowego pozwala zadbać o to, by każde miejsce parkingowe i każda brama załadunkowa na Twoim placu były wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Widoczność, która zwiększa przepustowość

Widoczność wszystkich kluczowych zasobów Twojego przedsiębiorstwa zapewnia dogłębny wgląd umożliwiający lepsze i bardziej wydajne zarządzanie placami. Korzystaj z użytecznych w praktyce informacji w celu optymalizacji procesów operacyjnych, usprawnienia sposobu działania placu i zsynchronizowania swojego personelu, systemów i dostaw. Zyskasz dzięki temu nowy wgląd operacyjny w mechanizmy kontroli i proces zarządzania naczepami. Aby dostawy realizować zawsze na czas.

Procesy robocze na placach przeładunkowych: zastosowania systemu MotionWorks Zebry

Ciężarówka przy bramie stanowiska załadunkowego.

Personel obsługujący naczepy

Inteligentne przydzielanie zadań, zsynchronizowane z procesami operacyjnymi zachodzącymi w magazynie lub centrum dystrybucji przedsiębiorstwa, umożliwia optymalizację wydajności personelu obsługującego naczepy na placu przeładunkowym. Personel obsługujący naczepy może monitorować i kontrolować procesy operacyjne związane z ruchem naczep z jednego ekranu, zamocowanego w pojeździe.

Zdjęcie ciężarówki.

Brama

Usprawnij transakcje przy bramach załadunkowych za pomocą możliwego do konfigurowania przez klienta procesu meldowania/wymeldowywania, zapewniającego opcje ręcznej lub zautomatyzowanej obsługi procesów przy bramie.

Zdjęcie bramy magazynowej

Stanowisko załadunkowe

Funkcja zarządzania bramami załadunkowymi to wydajne narzędzie dla personelu ramp i operatorów wózków widłowych, które umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie informacji na temat naczep i przyspiesza obsługę ramp.

Zebra MotionWorks: Dowodem jest produktywność

Zdjęcie ciężarówki wycofującej do bramy załadunkowej.

Detaliczny sklep budowlany osiąga perfekcję w swoich procesach dystrybucji

Sprawdź, jak duży detaliczny sklep budowlany wykorzystuje system lokalizacji MotionWorks Zebry do zwiększenia produktywności i wydajności swoich placów przeładunkowych.

Zdjęcie ciągników ciężarówek

Firma świadcząca usługi pocztowe czyni wydajność swoim priorytetem

Sprawdź, jak firma świadcząca międzynarodowe usługi pocztowe zdecydowanie zwiększyła wydajność za pomocą systemów lokalizacji MotionWorks Zebry.

Poznaj nasze opcje sprzętowe i nie tylko

Technologie lokalizacyjne

Zebra oferuje pełną gamę najlepszych w swojej klasie opcji sprzętowych do gromadzenia danych na temat lokalizacji, z myślą o zaspokajaniu najróżniejszych potrzeb dotyczących zakresu, dokładności i precyzji. Możliwość monitorowania i śledzenia w czasie rzeczywistym w celu lepszego zarządzania i optymalizacji krytycznych zasobów i tworzenia wydajniejszych procesów roboczych.

Więcej informacji

Usługi Signature Services

Oferowane przez firmę Zebra usługi Signature Services pomagają przyspieszyć wdrażanie nowych inteligentnych urządzeń i oprogramowania peryferyjnego do istniejącej infrastruktury informatycznej i procesów roboczych przedsiębiorstwa.

Więcej informacji

Zebra RFID

Zebra RFID pomaga przekształcić firmę i wyprzedzić konkurencję dzięki najszerszej w branży, sprawdzonej w praktyce ofercie produktów RFID zapewniającej niezrównaną dokładność i interoperacyjność.

Więcej informacji

Gotowy do tego, by połączyć swoją firmę z systemem Zebra MotionWorks?