Optymalizacja procesu planowania załadunku w czasie rzeczywistym za pomocą rozwiązania SmartPack™

garaż magazynowy

Nowe środowisko inteligentnego załadunku

Przekształć swoje strefy załadunku w środowisko inteligentniejsze i oparte na lepszej niż kiedykolwiek wcześniej łączności

Strefy załadunku działają sprawniej, jeżeli procesy robocze są zoptymalizowane. SmartPack™ zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w procesy załadunku, co ma na celu zwiększenie wydajności całej istniejącej infrastruktury i siły roboczej. Można dzięki temu obsługiwać większy wolumen dostaw i zmniejszać niekorzystny wpływ na finanse firmy. Rozwiązanie SmartPack to połączenie sprzętu, oprogramowania i narzędzi analitycznych, zwiększające widoczność zasobów i procesów oraz umożliwiające detekcję, analizę i działanie w czasie rzeczywistym. Usprawniając procesy załadunku poprzez trafniejsze, szybsze i oparte na rzetelniejszych informacjach decyzje, można jednocześnie poprawić jakość pracy, bezpieczeństwo personelu oraz rentowność swojego przedsiębiorstwa.

  • Detekcja procesów zachodzących w strefach załadunku

    Wyobraź sobie, że masz szczegółowy wgląd w informacje na temat swojej firmy, personelu, zasobów oraz procesów, oparty na analizie przebiegającej w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych. Rozwiązanie SmartPack zapewni Ci taki wgląd za pośrednictwem sprzętu klasy korporacyjnej do rejestrowania danych pomiarowych na temat objętości, procesów roboczych oraz danych z Twojego systemu TMS do zarządzania transportem. Uprość i usprawnij procesy i zacznij oszczędzać.

  • Analiza danych operacyjnych w czasie rzeczywistym

    Dzięki zapewnianemu przez SmartPack narzędziu do analizy Twój personel będzie podejmować trafniejsze decyzje biznesowe bezpośrednio na miejscu. Dogłębniejsza wiedza na temat procesów roboczych — i dostęp do użytecznych w praktyce informacji opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym i historycznych — pozwala szybciej identyfikować luki, mało wydajne procesy i niedostateczne wykorzystywanie zasobów.

  • Działaj na podstawie wiedzy o tym, kiedy korzyści są największe

    Daj swoim pracownikom i kierownikom do dyspozycji we właściwym czasie właściwe narzędzia do zwiększania wydajności i podejmowania działań korygujących, w tym możliwość wprowadzania zmian w procesie załadunku w oparciu o dane jakościowe i ilościowe. To najinteligentniejszy sposób na zadbanie o to, by wydajności procesów i pracowników przekładała się na jakość, bezpieczeństwo i produktywność.

Widoczność w czasie rzeczywistym prowadzi do najwyższej wydajności

SmartPack™ Trailer

SmartPack™ Trailer firmy Zebra to rozwiązanie do planowania przestrzeni ładunkowej pojazdów w transporcie i logistyce, dostarczające danych na temat gęstości i jakości załadowania naczep oraz wielu innych informacji.

Zobacz rozwiązanie

SmartPack™ Container

SmartPack™ Container umożliwia lepszy wgląd w procesy operacyjne w lotniczym transporcie towaru w celu optymalizacji załadunku, zwiększenia wydajności pracowników i obniżenia kosztów operacyjnych.

Zobacz rozwiązanie

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie SmartPack