Obsługa SmartPack


SmartPack™ jest jednym z inteligentnych rozwiązań brzegowych Zebra, które zapewnia klientom wgląd w zarządzanie zapasami magazynowymi i pozwala zwiększyć wydajność. Gdy przychodzi do zbierania informacji na temat postępów i ukończenia działań załadunkowych, arkusze i przygotowane formularze nie są ani kompletne, ani nie inicjują działań w czasie rzeczywistym. SmartPack™ wykorzystuje system wizji maszynowej i komputerowej, by przełożyć przebieg pracy na wskaźniki. Możliwe jest teraz monitorowanie każdego przychodzącego i wychodzącego przepływu z doków przejściowych z naczepami do stacji załadunkowych z kontenerami lotniczymi i proaktywne obniżanie wydatków, a także zwiększanie wydajności poprzez identyfikowanie problemów i reagowanie na nie. SmartPack™ zwiększa efektywność dla klientów, generując zwrot z inwestycji bez względu na to, gdzie (lub jak) dostarczany jest ładunek.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.