Proces aktywacji oprogramowania CardStudio 2,0

Dziękujemy za zakup oprogramowania CardStudio 2,0 Card Design i wystawiania.

Goście mogą korzystać z nowego zakupu i przechowywać klucz licencyjny oprogramowania w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być konieczne odwołanie się do niego w celu uzyskania pomocy technicznej dla oprogramowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy odwiedzić:Pobieranie i aktywowanie oprogramowania

Użyj strzałek lub kropek, aby przejść do każdego slajdu

Kliknij strzałki lub kropki, aby nawigować

Pytania lub wątpliwości dotyczące nowego oprogramowania: