PDF Direct — urządzenie wirtualne — wsparcie techniczne

Ikona aplikacji PDF Direct Zebry

PDF Direct pozwala na drukowanie dokumentów PDF z systemów ERP, takich jak Oracle i SAP bezpośrednio do drukarek Link-OS® firmy Zebra bez konieczności używania oprogramowania pośredniczącego. 

Zainstalowanie oprogramowania PDF Direct wymaga posiadania programu do pobierania od firmy Zebra (ZDownloader). 

Oprogramowanie PDF Direct wymaga klucza aktywacyjnego.