Wyszukiwanie podręczników

Wyszukiwanie podręcznika instalacji lub instrukcji obsługi

1. W polu wyszukiwania wprowadź model drukarki lub typ ręczny (tj. przewodnik konfiguracji).

2. Ustaw swoje preferencje językowe

3. Ustaw typ zasobu na ręczny

Wszystkie trzy kroki są wymagane.