Obsługa aplikacji skanowania skanowania zapisu

Aplikacja Zebra Scan Scan Write pokazuje, jak używać zgodnego urządzenia firmy Zebra do programowania znaczników za pośrednictwem profilu portu szeregowego Bluetooth. Obejmuje to najbardziej typowy przypadek użycia: skanowanie kodów kreskowych UPC & EPC i używanie tych informacji do zapisania unikalnego identyfikatora EPC do znacznika.
Więcej informacji na temat opracowywania aplikacji można znaleźć na:

Nieograniczony


Nieograniczony
Z loginem


Demoware


Ograniczone


Subskrypcji

Skanowanie skanowania napisz aplikację dla Androida Nougat

Wymagania instalacyjne

Zapoznaj się z uwagami do wydania.

ZEBRA ONECARE™ 

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

M

VisibilityIQ™ OneCare™ 

VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.