MC9200 wersja zestawu SDK platformy 04.00.01 informacje o wersji

Wprowadzenie

"Windows CE Platform SDK v 04.00.01 for MC92N0c70" zawiera narzędzia niezbędne do tworzenia standardowych aplikacji C/C++ dla MC92N0 z systemem Windows CE v 7.0.

Należy pamiętać, że chociaż ten zestaw SDK platformy może służyć do opracowywania standardowych aplikacji systemu Windows CE, nie zapewnia obsługę interfejsów API dodawania wartości symbolu, takich jak te używane do implementowania aplikacji skanujących. Aby uzyskać dostęp do interfejsu API symboli, ten zestaw musi być używany w połączeniu z EMDK dla VS2008, który jest dostępny do pobrania z https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software.html.

Opis

Wersja 0,1

Initial Release for PT1

Wersja 0,2

Zwolnij dla funkcji kompletne

 Wersja 1,1

Zwolnij dla RevA

 Wersja 2,0

Wydanie dla RevB

Wersja 3,0

Zwolnij dla RevC

Wersja 4.0.1

Wydanie dla RevD

 

Składniki

Komponenty są instalowane w następującym folderze:

Składnik Lokalizacji
Pliki platformy C:\Program Files\Windows CE Tools\SDKs\ MC9200c70 Windows CE 7,0 PSDK

Instrukcja montażu

Przed zainstalowaniem zestawu Platform SDK dla MC9200c70 należy zainstalować następujące pakiety oprogramowania. Większość z nich jest dostępna do pobrania ze strony Microsoftu.

Uwaga: przed zainstalowaniem dowolnej wersji MC9200c70 PSDK, należy odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje tego samego.

Uwaga: proces instalacji MC9200c70 PSDK nie powiedzie się, jeśli Microsoft Visual Studio 2003 jest instalowany razem z Visual Studio 2008 na tym samym komputerze.

Uwaga: przed otwarciem projektów/rozwiązań Visual C++ Smart Device ukierunkowanych na wcześniejszą wersję zestawu SDK platformy MC92 CE 7,0, należy ręcznie edytować pliki. sln i/lub. vcproj i zamienić wszystkie wystąpienia "Motorola MC9200c70" na "MC9200c70".

Po zainstalowaniu tego pakietu program Microsoft Visual Studio IDE będzie zawierał nowe zaznaczenie dla MC9200c70 w polu menu "Build-> Configuration Manager" (MC9200c70 Windows CE 7,0 PSDK). Ten wpis należy wybrać podczas tworzenia i debugowania aplikacji dla urządzenia MC9200c70.

Zmiany i poprawki

Brak

 

Data premiery

Data wydania: 12 lipca 2016