Porozmawiaj z nami
Loader
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

MC9200 Platform SDK version 04.00.01 Release Notes

Wprowadzenie

The "Windows CE Platform SDK v04.00.01 for MC92N0c70" provides the tools necessary for creating standard C/C++ applications for the MC92N0 running Windows CE v7.0.

Należy pamiętać, że chociaż ten zestaw SDK platformy może służyć do opracowywania standardowych aplikacji systemu Windows CE, nie zapewnia obsługę interfejsów API dodawania wartości symbolu, takich jak te używane do implementowania aplikacji skanujących. To access the Symbol API, this kit must be used in conjunction with EMDK for VS2008, which is available for download from https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software.html.

Opis

Wersja 0,1

Initial Release for PT1

Wersja 0,2

Zwolnij dla funkcji kompletne

 Wersja 1,1

Zwolnij dla RevA

 Wersja 2,0

Wydanie dla RevB

Wersja 3,0

Zwolnij dla RevC

Wersja 4.0.1

Wydanie dla RevD

 

Składniki

Komponenty są instalowane w następującym folderze:

Składnik Lokalizacji
Pliki platformy C:\Program Files\Windows CE Tools\SDKs\ MC9200c70 Windows CE 7.0 PSDK

Instrukcja montażu

The following software packages must be installed prior to the installation of the Platform SDK for MC9200c70. Większość z nich jest dostępna do pobrania ze strony Microsoftu.

NOTE: Before installing any version of the MC9200c70 PSDK, please uninstall any earlier versions of the same.

NOTE: MC9200c70 PSDK installation process fails if Microsoft Visual Studio 2003 is installed together with Visual Studio 2008 on the same PC.

NOTE: Prior to opening Visual C++ Smart Device projects/solutions targeting an earlier version of the MC92 CE 7.0 platform SDK, please manually edit their .sln and/or .vcproj files and replace all 'Motorola MC9200c70' occurrences with 'MC9200c70'.

Once this package has been installed, Microsoft Visual Studio IDE will contain a new selection for the MC9200c70 in the "Build->Configuration Manager" menu field (MC9200c70 Windows CE 7.0 PSDK). This entry must be selected when creating and debugging applications for MC9200c70 device.

Zmiany i poprawki

Brak

 

Data premiery

Release Date: 12 July 2016