Usuwanie Uwaga: BSP 01.01.49 LifeGuard 15, 17, 18 aktualizacje

Zebra ususunął następujące aktualizacje ze strony internetowej:

 • LifeGuard Updates 15, 17 i 18 dla systemu operacyjnego BSP 01.01.49/Nougat

W oparciu o niewielką liczbę raportów klientów, aktualizacje oprogramowania układowego mogą być przypadkowo przerwane, gdy jeden z tych aktualizacji LifeGuard jest nowo stosowane lub obniżona z poprzedniej aktualizacji. Chociaż miało to miejsce tylko w niewielkiej liczbie przypadków, przerwanie aktualizacji oprogramowania układowego może pozostawić skaner bezużyteczny. W związku z tym usuwamy aktualizacje, dopóki nie będzie dostępna poprawiona wersja.

Zakres emisji

Ten problem może wystąpić bezpośrednio po:

 • Aktualizacja Nougat LifeGuard 18 z Nougat LifeGuard 15 lub 17
 • Downgrade z Nougat LifeGuard 18 do Nougat LifeGuard 15 lub 17
 • Downgrade z systemu operacyjnego Oreo do Nougat LifeGuard 15, 17 lub 18

Jeśli masz już zaktualizowany do jednej z tych wersji i skaner działa, nie ma problemu z pozostałych w tej wersji LifeGuard.

Jeśli doświadczyłeś tego problemu i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy.

Zaktualizowane wydanie

Problem skanera został rozwiązany w LifeGuard Update 19 dla BSP 01.01.49 System operacyjny Nougat.

BSP dotyczy: 01.01.49

Wpływ systemu operacyjnego: Nougat

Dotyczy urządzeń:

 • TC51
 • TC56
 • TC70x
 • TC75x
 • MC33
 • MC33R
 • VC80x

Jeśli potrzebujesz pomocy przy tym problemie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej: