Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Gotowe do użycia wskaźniki

HEATmarker VVM

Produkowane przez firmę Temptime® monitory fiolek ze szczepionką (Vaccine Vial Monitors, VVM) HEATmarker® są stosowane od 1996 roku do monitorowania ekspozycji szczepionek na działanie temperatury, zgodnie z zaleceniami WHO i UNICEF. W 2012 roku WHO uznała monitory VVM "za cechę o znaczeniu krytycznym" – wymagany element wszystkich zgłoszeń przetargowych na szczepionki składanych do organizacji UNICEF.

Monitorowanie skumulowanej ekspozycji szczepionek na działanie temperatury

Wskaźniki HEATmarker VVM oraz VVM+ są umieszczane przez producenta na fiolce szczepionki, co ma na celu umożliwienie monitorowania temperatury przez cały okres użytkowania. Wewnętrzny kwadrat wykonany jest z materiału termoczułego, który pod wpływem ciepła ciemnieje. Zmiana koloru następuje szybciej w wyższych temperaturach, a wolniej w niższych. Po osiągnięciu punktu końcowego wewnętrzny kwadrat ma ten sam lub ciemniejszy kolor, co zewnętrzny okrąg. Dzięki temu monitor HEATmarker VVM daje personelowi medycznemu ogólne informacje na temat skumulowanej ekspozycji szczepionki na wysoką temperaturę i wyraźne wizualne wskazanie, kiedy osiągnie ona punkt końcowy czasu i temperatury, dzięki czemu wiadomo, czy szczepionka powinna zostać podana.

Prosta identyfikacja skumulowanej ekspozycji na wysoką temperaturę
Prosta identyfikacja skumulowanej ekspozycji na wysoką temperaturę

Wewnętrzny kwadrat monitora VVM HEATmarker zawiera wrażliwą na ciepło substancję chemiczną, którą cechuje stopniowa i trwała zmiana barwy. Pod wpływem ciepła początkowo jasny wskaźnik staje się ciemniejszy. Po osiągnięciu punktu końcowego wewnętrzny kwadrat ma ten sam lub ciemniejszy kolor, co zewnętrzny okrąg. Ten wizualny wskaźnik ostrzega personel medyczny o ekspozycji poszczególnych fiolek ze szczepionką na wysoką temperaturę, informując, czy szczepionka powinna zostać podana.

Zabezpieczanie cennych zapasów
Zabezpieczanie cennych zapasów

Ponieważ wygląd wskaźnika HEATmarker VVM stopniowo zmienia się w miarę upływu czasu, pracownicy medyczni mogą używać go, aby w łatwy sposób monitorować ekspozycję na ciepło i usuwać tylko te szczepionki, które osiągnęły punkty końcowe temperatury. Ponadto mogą oni nadać priorytet wykorzystaniu tych fiolek ze szczepionką, które zostały poddane działaniu wysokiej temperatury przez dłuższy czas (bez przekroczenia limitu), w stosunku do tych, które nie zostały poddane takiej ekspozycji.

Możliwość podawania szczepień na ostatnim kilometrze
Możliwość podawania szczepień na ostatnim kilometrze

Zmiana koloru monitora HEATmarker VVM stanowi widoczny i wiarygodny wskaźnik pozwalający personelowi medycznemu na pewne dostarczanie szczepionek wcześniej nieosiągalnym populacjom.

Bardzo wysoka stabilność

HEATmarker VVM 250

Optymalnym zastosowaniem monitora HEATmarker VVM 250 są szczepionki o bardzo wysokiej stabilności, zgodnie z definicją WHO/PQS/E006/IN05.3. Maksymalny czas do osiągnięcia punktu końcowego wynosi 250 dni w temperaturze 37°C. Okres trwałości wynosi 5 lat.

Wysoka stabilność

HEATmarker VVM 30

Optymalnym zastosowaniem monitora HEATmarker VVM 30 są szczepionki o wysokiej stabilności, zgodnie z definicją WHO/PQS/E006/IN05.3. Maksymalny czas do osiągnięcia punktu końcowego wynosi 30 dni w temperaturze 37°C. Okres trwałości wynosi 5 lat.

Średnia stabilność

HEATmarker VVM 14

Optymalnym zastosowaniem monitora HEATmarker VVM 14 są szczepionki o średniej stabilności, zgodnie z definicją WHO/PQS/E006/IN05.3. Maksymalny czas do osiągnięcia punktu końcowego wynosi 14 dni w temperaturze 37°C. Okres trwałości wynosi 5 lat.

Stabilność pośrednia

HEATmarker VVM 11

Optymalnym zastosowaniem monitora HEATmarker VVM 11 są szczepionki o pośredniej stabilności, zgodnie z definicją WHO/PQS/E006/IN05.3. Maksymalny czas do osiągnięcia punktu końcowego wynosi 11 dni w temperaturze 37°C. Okres trwałości wynosi 4 lata.

Umiarkowana stabilność

HEATmarker VVM 7

Optymalnym zastosowaniem monitora HEATmarker VVM 7 są szczepionki o umiarkowanej stabilności, zgodnie z definicją WHO/PQS/E006/IN05.3. Maksymalny czas do osiągnięcia punktu końcowego wynosi 7 dni w temperaturze 37°C. Okres trwałości wynosi 4 lata.

Najmniejsza stabilność

HEATmarker VVM 2

Optymalnym zastosowaniem monitora HEATmarker VVM 2 są szczepionki o najmniejszej stabilności, zgodnie z definicją WHO/PQS/E006/IN05.3. Maksymalny czas do osiągnięcia punktu końcowego wynosi 2 dni w temperaturze 37°C. Okres trwałości wynosi 4 lata.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania?