SmartPack™ | Planowanie załadunku i procesów operacyjnych | Zebra

Optymalizacja procesu planowania załadunku w czasie rzeczywistym za pomocą rozwiązania SmartPack™

Nowe środowisko inteligentnego załadunku

Przekształć swoje strefy załadunku w środowisko inteligentniejsze i oparte na lepszej niż kiedykolwiek wcześniej łączności

Strefy załadunku działają sprawniej, jeżeli procesy robocze są zoptymalizowane. SmartPack™ zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w procesy załadunku, co ma na celu zwiększenie wydajności całej istniejącej infrastruktury i siły roboczej. Można dzięki temu obsługiwać większą liczbę dostaw i zmniejszać niekorzystny wpływ na finanse firmy.    

Optymalne wykorzystanie przestrzeni – większa gęstość rozmieszczenia ładunku i niższe koszty

Obsługa większej liczby paczek dzięki większej wydajności

Szybsze szkolenie i lepsze wyniki osiągane przez pracowników sezonowych 

Mniejsze ryzyko uszkodzenia i utraty paczek

Poznaj rozwiązanie SmartPack Trailer firmy Zebra

WIDOCZNOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM PROWADZI DO NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

Rozwiązanie SmartPack to połączenie sprzętu, oprogramowania i narzędzi analitycznych, zwiększające widoczność zasobów i procesów i umożliwiające detekcję, analizę i działanie w czasie rzeczywistym. Usprawniając procesy załadunku poprzez trafniejsze, szybsze i oparte na rzetelniejszych informacjach decyzje, można jednocześnie poprawić jakość pracy, bezpieczeństwo personelu oraz rentowność swojego przedsiębiorstwa. 

SmartPack™ Trailer

Rozwiązanie SmartPack Trailer zapewnia firmom kurierskim w czasie rzeczywistym widoczność operacyjną niezbędną im do poprawiania jakości oraz zwiększania wydajności, bezpieczeństwa i rentowności.