Zwiększ wgląd w wykorzystanie ładunku oraz zmniejsz czas krytycznego przeładunku

Logo SmartPack

Przekształć swoje strefy załadunku w środowisko inteligentniejsze i oparte na lepszej niż kiedykolwiek wcześniej łączności

Manualny nadzór nie zapewnia widoczności niezbędnej do optymalizacji procesów roboczych w logistyce. Rozwiązanie Zebra SmartPack pozwala zautomatyzować gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, aby dokonać transformacji zadań logistycznych we wszystkich obszarach – od doków załadunkowych i przyczep po stacje załadunkowe i kontenery lotnicze, eliminując jeden z ostatnich martwych punktów łańcucha dostaw. Zastosuj maszyny i komputerowy sprzęt wizyjny, aby zyskać nowe źródło wiedzy dla dokumentacji systemu (podobnie do obecnie zarządzanych baz danych ERP i CRM), zastępując tradycyjne arkusze danych i ręczne notatki przy gromadzeniu kluczowych informacji.

  • Wykrywaj problemy i reaguj na nie w czasie rzeczywistym

    Rozwiązanie SmartPack zapewnia lepszy wgląd w postępy oraz kompletność działań załadunkowych dzięki sieci maszyn i urządzeń wizyjnych IoT, które obejmują każdy punkt załadunku.

  • Wyższa wydajność przy niższych kosztach

    Czerp informacje z panelu monitorowania w czasie rzeczywistym oraz pozwól, by rozwiązanie SmartPack stworzyło dane historyczne dla Twoich operacji.

  • Monitorowanie wszystkich ładunków przychodzących i wychodzących

    Te dane pozwalają Twojej firmie zyskać zwrot z inwestycji, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć efektywność, niezależnie od miejsca (i sposobu) wysyłki towarów.

Widoczność w czasie rzeczywistym prowadzi do najwyższej wydajności

SmartPack Trailer

Rozwiązanie SmartPack Trailer pozwala zoptymalizować procesy robocze dotyczące załadunku i rozładunku, by zmniejszyć koszty operacyjne, poprzez dokładniejszy wgląd w operacje.

Zobacz rozwiązanie

SmartPack Container

SmartPack Container umożliwia lepszy wgląd w procesy operacyjne w lotniczym transporcie towaru w celu optymalizacji załadunku, zwiększenia wydajności pracowników i obniżenia kosztów operacyjnych.

Zobacz rozwiązanie

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie SmartPack