Zebra SmartPack™ Container | Załadunek towaru

SmartPack™ Container

Rozwiązanie Zebra Smartpack Container obsługiwane przez platformę Zebra Savanna

Pełen wgląd w strefy załadunku Twojego przedsiębiorstwa

Wyobraź sobie, że masz w czasie rzeczywistym jednoczesny wgląd w każdy kontener w strefie załadunku Twojego przedsiębiorstwa. Natychmiast wiesz dzięki temu, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową, aby obniżyć zużycie paliwa, do minimum ograniczyć wąskie gardła i zwiększyć wydajność w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

  • Niższe koszty operacyjne

    System SmartPack Container monitoruje kluczowe wskaźniki wydajności mające wpływ na koszty, zapewniając przedsiębiorstwu możliwość korygowania błędów, poprawiania sposobu ustawiania ładunku i wydajniejszego ładowania jednostek ładunkowych. Taki wgląd w procesy planowania przestrzeni ładunkowej oznacza mniejszą liczbę samolotów, niższe zużycie paliwa, niższe koszty eksploatacji i konserwacji oraz niższe wydatki.

  • Szybszy i dokładniejszy załadunek kontenerów

    Dzięki rozwiązaniu SmartPack Container kierownicy mogą z jednego pulpitu sterowniczego monitorować szereg kontenerów i obserwować proces ładowania każdej jednostki ładunkowej. A ponieważ nie muszą już osobiście nadzorować procesów w terenie, mogą skupić się na obszarach najbardziej potrzebujących ich uwagi w czasie rzeczywistym, co umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy przebiegu procesów roboczych i wydajności pracowników. Efekt? Większa prędkość i precyzja podczas ładowania.

  • Lepsza jakość, skuteczniejsze szkolenia i większe bezpieczeństwo

    Zapewniany przez system SmartPack Container obraz RGB umożliwia monitorowanie stosowanych przez pracowników technik podnoszenia paczek i ładowania ich na naczepy, a dzięki temu szybkie identyfikowanie i korygowania ewentualnych problemów. Dodanie danych historycznych umożliwia zaś zamknięcie luk w produktywności i dostosowanie szkoleń w taki sposób, by obniżać ryzyko wysokiej rotacji personelu, kosztów odszkodowań za kontuzje, a także kradzieży i uszkodzeń ładunku.

Zyskaj lepszy start dzięki mądrzejszemu załadunkowi

Towar ładowany do samolotu.

Moduł do monitorowania załadunku systemu SmartPack Container

Wgląd podczas planowania przestrzeni ładunkowej

SmartPack Container to połączenie mocy czujników 3D z technologią obrazowania RGB oraz analityką, które zapewnia niezrównaną widoczność w czasie rzeczywistym. Te trzy kluczowe zalety umożliwiają jednoczesne monitorowanie załadunku, rejestrowanie obrazów na żywo na scentralizowanym pulpicie sterowniczym oraz poprawianie każdego aspektu procesów operacyjnych — od wydajności i jakości załadunku po procesy robocze i bezpieczeństwo.

Widok wykresu na pulpicie sterowniczym

Moduł SmartPack do analizy danych

Użyteczne w praktyce informacje umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej wiedzy

Moduł do analizy danych rozwiązania SmartPack Container gromadzi dane zarejestrowane przez moduł monitorujący ładunek. W miarę skanowania paczek i ładowania kontenera, nieustannie wyliczane są pomiary głębokości oraz profil budowy od ściany do ściany, a także rejestrowane są obrazy poklatkowe całego procesu załadunku. Moduł analizy danych oblicza następnie dane pomiarowe takie jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia jednostki ładunkowej oraz stan załadunku w czasie rzeczywistym. Możliwe jest ponadto zintegrowanie danych z systemu do sortowania paczek klienta w celu rejestrowania większej ilości danych pomiarowych, takich jak waga paczki.

Logo usługi Zebra MotionWorks Signiture Services

Usługi Signature Services Zebra

Płynne wdrażanie

Zebra oferuje profesjonalne usługi wdrożeniowe obejmujące ocenę procesów operacyjnych przedsiębiorstwa i przygotowanie planu instalacji sprzętu, integracji modułu do analizy oprogramowania z wewnętrznymi systemami oraz zidentyfikowanie danych wykorzystywanych do powiadomień i pomiarów.

Zyskaj lepszy start dzięki mądrzejszemu załadunkowi