CVE-2019-2215: Luka w zabezpieczeniach sterownika spinacza umożliwiająca użycie-po-wolne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Istnieją doniesienia o aktywnych exploitów tej usterki. Firma Zebra zdecydowanie zaleca klientom stosowanie aktualizacji mających wpływ na produkty firmy Zebra w celu ograniczenia ryzyka ich wykorzystywania.

Firma Zebra poważnie traktuje bezpieczeństwo i zaleca klientom aktualizację do najnowszej wersji BSP i zaakceptowanie comiesięcznych poprawek w celu zminimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Aktualizacje zostaną opublikowane na każdej stronie pomocy technicznej urządzenia, ponieważ są one wydawane.

Luka w zabezpieczeniach sterownika spinacza umożliwiająca użycie po użyciu jest błędem jądra, który może mieć wpływ na urządzenia Zebra z systemem operacyjnym Android 8,1 (OREO) . Inne systemy operacyjne nie mają wpływu lub zostały już uwzględnione w tej luce.

Jak donoszą Maddie Stone z zespołu bezpieczeństwa Android:

W nadrzędnym commit: "binder_poll () przechodzi > oczekiwania wątku waitqueue, który może być spał do pracy. Gdy wątek, który używa epoll jawnie kończy pracę przy użyciu BINDER_THREAD_EXIT, waitqueue jest zwalniana, ale nigdy nie jest usuwany z odpowiedniej struktury danych epoll. Gdy proces następnie kończy działanie, kod oczyszczania epoll próbuje uzyskać dostęp do listy oczekujących, co powoduje użycie po wolne. "

Kontrola dostępu do jądra/root może również prowadzić do "łańcucha exploitów", gdzie złośliwe podmioty wykorzystują dodatkowe exploitów do zbierania informacji z urządzenia.

Podczas gdy Luka w zabezpieczeniach jest wysoka, wymaga instalacji zagrożony aplikacji do wykorzystania. Firma Zebra zachęca klientów do blokowania możliwości urządzeń w celu zapobieżenia instalacji aplikacji naruszających te funkcje.

Wpływ produktów Zebra

Luki te mogą mieć wpływ na niektórekomputery komputery mobilne, tablety i kioski firmy Zebra z systemem Oreo 8.1.

Aktualizacje mają być dostępne dla produktów, których dotyczy problem, w następujący sposób:

  • TC2x produkty: listopad 15th, 2019

  • Wszystkie inne produkty wpływające: 29th października, 2019

Aktualizacje można pobierać z poszczególnych stron pomocy technicznej w tym dniu.

Strony wsparcia dla produktów, których dotyczy wpływ:
 

Komputery przenośne

MC33 GMS | Non-GMS
MC3300R GMS | Non-GMS
MC9300 GMS | non-GMS
PS20 wszystkie
TC20 GMS | non-GMS
TC25 GMS | non-GMS
TC52  GMS | Non-GMS
TC57 GMS | non-GMS
TC72 GMS | non-GMS
TC77 GMS | non-GMS
TC8300 GMS
VC8300 GMS

Kioski

CC600/CC6000 GMS | Non-GMS

Tablety

ET51 GMS | Non-GMS
ET56 
GMS | Non-GMS
L10A GMS | non-GMS (tylko w Chinach)

 

 

Zastrzeżenie: firma Zebra podejmuje wszelkie próby wydania aktualizacji zabezpieczeń w momencie wydania przez Google odpowiedniego biuletynu zabezpieczeń. Jednak czas dostawy aktualizacji zabezpieczeń może się różnić w zależności od regionu, modelu produktu i dostawców oprogramowania innych firm. W pewnych okolicznościach system operacyjny musi zostać zaktualizowany do najnowszej wersji konserwacji przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Indywidualne aktualizacje produktów będą dostarczać konkretnych wskazówek.

O ile nie zaznaczono inaczej, nie było doniesień o aktywnej eksploatacji klienta lub nadużycia z tych nowo zgłoszonych problemów.Czy jesteś świadomy potencjalnego problemu z bezpieczeństwem produktu Zebra Technologies?