Porozmawiaj z nami
Ładowarka
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Nowe i usprawnione strony ze wsparciem i materiałami do pobrania są już dostępne! Słuchamy waszych uwag. Odwiedź Stronę ze wsparciem i materiałami do pobrania, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji.

Mikroarchitektoniczne luki w zabezpieczeniach próbkowania danych

Mikroarchitektura próbkowania danych (MDS) to nazwa nadany kolekcji luk, które potencjalnie mogą być wykorzystane przy użyciu tymczasowych bufory używane do przechowywania danych. Do tych luk należą:

Ikona luki zabezpieczeń Fallout

Próbkowanie danych buforu magazynu mikroarchitektury(MSBDS, CVE-2018-12126), luka zwana Fallout

 

Ikona luki zabezpieczeń RIDL

Próbkowanie danych portu obciążenia mikroarchitekturalnego (MLPDS, CVE-2018-12127), luka zwana (RIDL)

Ikona luki zabezpieczeń Zombie Load

Próbkowanie danych buforu wypełnienia mikroarchitekturowego (MFBDS, CVE-2018-12130), luka zwana Zombieload (i RIDL)

Próbkowanie danych mikroarchitektonicznych pamięci niebuforowalnych (MDSUM, CVE-2018-11091)

Wytyczne Intel dotyczące oprogramowania zabezpieczającego wskazują, że metody spekulatywnego wykonywania kanałów bocznych mogą być wykorzystywane do ujawniania danych:

MDS może zezwolić złośliwy użytkownik, który może lokalnie wykonać kod w systemie, aby wywnioskować wartości chronionych danych w przeciwnym razie chronione przez mechanizmy architektoniczne. Chociaż może być trudne do kierowania określonych danych w systemie przy użyciu tych metod, złośliwych podmiotów może być w stanie wywnioskować chronionych danych przez zbieranie i analizowanie dużych ilości danych.

Firma Zebra zachęca klientów do opracowania i utrzymania regularnego programu konserwacji oprogramowania. Firma Zebra aktywnie współpracuje z dostawcami systemów operacyjnych i procesorów w celu terminowego zapewnienia środków naprawczych.

Brak doniesień o pomyślnym powielaniu tych luk prowadzących do problemu z zabezpieczeniami na urządzeniach z systemem Android opartych na procesorach Intel.

Produkty Zebra, których dotyczy problem

Te luki mogą mieć wpływ wyłącznie na tablety Zebra i jeden komputer przenośny montowany w pojeździe (VC80x). Żadne inne produkty firmy Zebra nie są zagrożone.

Następujące produkty będą wymagały aktualizacji w wyniku tych luk:

Firma Zebra nie zdaje sobie sprawy z żadnych aktywnych luk w zabezpieczeniach. Zalecamy jednak, aby klienci aktualizowali oprogramowanie dla dwóch produktów firmy Zebra, aby ograniczyć ryzyko ich wykorzystywania. Nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe aktualizacje LifeGuard.

Firma Zebra poważnie traktuje bezpieczeństwo i zaleca klientom aktualizację do najnowszej wersji BSP i zaakceptowanie comiesięcznych poprawek w celu zminimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Aktualizacje zostaną opublikowane na każdej stronie pomocy technicznej urządzenia, ponieważ są one wydawane.

Zastrzeżenie: firma Zebra podejmuje wszelkie próby wydania aktualizacji zabezpieczeń w momencie wydania przez Google odpowiedniego biuletynu zabezpieczeń. Jednak czas dostawy aktualizacji zabezpieczeń może się różnić w zależności od regionu, modelu produktu i dostawców oprogramowania innych firm. W pewnych okolicznościach system operacyjny musi zostać zaktualizowany do najnowszej wersji konserwacji przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Indywidualne aktualizacje produktów będą dostarczać konkretnych wskazówek.

O ile nie zaznaczono inaczej, nie było doniesień o aktywnej eksploatacji klienta lub nadużycia z tych nowo zgłoszonych problemów.Czy jesteś świadomy potencjalnego problemu z bezpieczeństwem produktu Zebra Technologies?