PTC1100 Mobile Computer pomoc techniczna

Ten produkt Zebra nie jest już wspierany. Zasoby nie będą już aktualizowane, ale zostaną zachowane dla wygody. Obsługa klienta nie jest już dostępna po wyznaczonej dacie zakończenia wsparcia produktu. Jeśli wymagasz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą usług Zebra.

Data wycofania produktu: Discontinued

Service & Support Data wycofania: grudzień 31, 2005

zastąpienie modelu: Brak szczególnych zamiennika


Instrukcje