Wsparcie dla konsoli PowerPrecision


Konsola PowerPrecision (PPC) zapewnia administratorom scentralizowany wgląd w stan baterii pogrupowany w oznaczone kolorami kategorie — „dobry stan”, „zbliża się koniec okresu eksploatacji” i „koniec okresu eksploatacji” — dzięki czemu mogą oni identyfikować i usuwać starzejące się baterie z puli akumulatorów, zanim zaczną mieć one wpływ na produktywność pracowników. Oprogramowanie klienckie PPC rejestruje urządzenie z serwerem hostowanej przez klienta i raportuje informacje o bateriach.

Konsola PowerPrecision składa się z dwóch składników oprogramowania:

      Klient: Aplikacja Device zbiera i wysyła informacje o bateriach i urządzeniach do serwera

      serwer: Zbiera i analizuje dane baterii urządzenia, prezentuje scentralizowane
do monitorowania informacji o bateriach, wysyłania powiadomień i
generuje raporty. Począwszy od PPC 2,0, serwer ten jest zintegrowany
do wspólnego serwera konsoli widoczności DNA, który obsługuje również urządzenie
Oprogramowanie serwera Tracker

PPC obsługuje maksymalnie 10 000 urządzeń i 20 000 baterii na instalację.

- Konsola PowerPrecision do pobrania

Wymagania instalacyjne

Zobacz informacje o wersji.

Wersje

 

+

3.0.0

Data premiery: 

2021 lutego

Kompatybilność urządzeń

Niniejsze oprogramowanie zostało zatwierdzone do użytku z urządzeniami wymienionymi w tabeli poniżej.

Dokumentacji

PowerPrecision Console v3.0 Release Notes Pobieranie 109 KB

Oprogramowania

PowerPrecisionConsoleClient_3.0.zip

Oprogramowanie klienckie konsoli PowerPrecesion Console Solution zawiera klienta i oprogramowanie CSP do konfiguracji.

 Pobieranie 2 MB

+

2.3.1

Data premiery: 

2019 grudnia

Kompatybilność urządzeń

Niniejsze oprogramowanie zostało zatwierdzone do użytku z urządzeniami wymienionymi w tabeli poniżej.

Dokumentacji

PowerPrecision Console v 2.3.1 informacje o wydaniu Pobieranie 122 KB

Oprogramowania

PowerPrecisionConsoleClient_2.3.1.zip

Oprogramowanie klienckie rozwiązanie PowerPrecision Console zawiera klienta, dostawcę CSP APK dla konfiguracji & plików PDF umożliwiających & wyłączenie funkcji z podpisem własnym

 Pobieranie 3 MB

+

2.2.1

Data premiery: 

2019 września

Kompatybilność urządzeń

Niniejsze oprogramowanie zostało zatwierdzone do użytku z urządzeniami wymienionymi w tabeli poniżej.

Dokumentacji

PowerPrecision Console v 2.2.1 informacje o wydaniu Pobieranie 123 KB

Oprogramowania

PowerPrecisionConsoleClient_2.2.1.zip

Oprogramowanie klienckie konsoli PowerPrecision zawiera APKs klienta i dostawcy CSP

 Pobieranie 3 MB

+

2.0.0

Data premiery: 

2019 marca

Kompatybilność urządzeń

Niniejsze oprogramowanie zostało zatwierdzone do użytku z urządzeniami wymienionymi w tabeli poniżej.

Dokumentacji

PowerPrecision Console 2,0 Informacje o wydaniu Pobieranie 138 KB

Oprogramowania

PPCClient 2.0.zip

Oprogramowanie klienckie konsoli PowerPrecision zawiera APKs klienta i dostawcy CSP

 Pobieranie 3 MB
ZDVC_Server.exe

Serwer konsoli widoczności Zebra DNA (dla Device Tracker & PowerPrecision Console), v. 2,0

 Pobieranie 280 MB

+

1.0.0

Data premiery: 

2018 października

Kompatybilność urządzeń

Niniejsze oprogramowanie zostało zatwierdzone do użytku z urządzeniami wymienionymi w tabeli poniżej.

Dokumentacji

PowerPrecision Console v. 1,0 Informacje o wydaniu Pobieranie 32 KB

Oprogramowania

PPCClient.zip

Oprogramowanie klienckie rozwiązania PowerPrecision Console: zawiera APKs klienta i dostawcy CSP

 Pobieranie 3 MB
PowerPrecisionConsole.exe

Oprogramowanie serwerowe PowerPrecision konsola Solution

 Pobieranie 285 MB

Nieograniczony


Nieograniczony
Z loginem


Demoware


Ograniczone


Subskrypcji

ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI DO WERSJI/SYSTEMU OPERACYJNEGO

 

W tabeli poniżej wymieniono urządzenia kompatybilne z konsolą PowerPrecision (oraz włściwe systemy operacyjne).

Urządzenia Wersja 1.0.0 Wersja 2.0.0 Wersja 2.2.1 Wersja 2.3.1 Wersja 3.0.0
EC30     O O O
ET51/ET56     O O O, A10
L10 Android     O O O
MC3300 N, O N, O N, O N, O N, O, A10
MC9300     O O O
PS20 O O O, P O, P O, P
TC26         A10
TC51/TC51-HC/TC56 M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O
TC52 O O O, P O, P O, P, A10
TC57 O O O O O, A10
TC70x/TC75x M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O
TC72 O O O, P O, P O, P, A10
TC77 O O O O O, A10
TC8300     O O O
WT6000     N N N

ZEBRA ONECARE™ 

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

M

VisibilityIQ™ OneCare™ 

VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.