Wsparcie dla konsoli PowerPrecision


Ważne informacje o PowerPrecision Console:
Oprogramowanie PowerPrecision Console (PPC) w wersji do 3.0 przestanie być wspierane od 31 grudnia 2021 r.

Rozwiązanie w chmurze oprogramowania PowerPrecision Console będzie wchodziło w skład oprogramowania Device Tracker od połowy roku 2022.

Konsola PowerPrecision składa się z dwóch składników oprogramowania:

  • Klient: Aplikacja Device zbiera i wysyła informacje o bateriach i urządzeniach do serwera
  • Serwer: Zbiera i analizuje dane o baterii urządzenia, wyświetla scentralizowany pulpit do monitorowania informacji o stanie baterii, wysyła powiadomienia i generuje raporty. Od PPC w wersji 2.0, serwer jest zintegrowany z serwerm DNA Visibility Console Server, który zawiera także informacje o oprogramowaniu serwera Device Tracker .

PPC obsługuje maksymalnie 10 000 urządzeń i 20 000 baterii na instalację.

ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI DO WERSJI/SYSTEMU OPERACYJNEGO

 

W tabeli poniżej wymieniono urządzenia kompatybilne z konsolą PowerPrecision (oraz włściwe systemy operacyjne).

Urządzenia Wersja 1.0.0 Wersja 2.0.0 Wersja 2.2.1 Wersja 2.3.1 Wersja 3.0.0
EC30     O O O
ET51/ET56     O O O, A10
L10 Android     O O O
MC3300 N, O N, O N, O N, O N, O, A10
MC9300     O O O
PS20 O O O, P O, P O, P
TC26         A10
TC51/TC51-HC/TC56 M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O
TC52 O O O, P O, P O, P, A10
TC57 O O O O O, A10
TC70x/TC75x M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O
TC72 O O O, P O, P O, P, A10
TC77 O O O O O, A10
TC8300     O O O
WT6000     N N N

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.