Porozmawiaj z nami
Loader
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania do lokalizacji

Kioski interaktywne

Poniżej znajdziesz oprogramowanie, które ma zastosowanie do rodziny rozwiązań lokalizacyjnych Zebra. Informacje na temat zgodności modelu i wymagań dotyczących urządzeń użytkownika są dostępne na każdej stronie danego oprogramowania.

- Nadajniki Bluetooth Low Energy oraz mostki IoT

Aplikacja Android Bootstrap wykorzystywana jest do niezależnego łączenia mostków Zebra IoT z konfiguracją, umożliwiając łączenie z siecią WLAN i komunikowanie się z punktem końcowym serwera.

This toolbox application runs on Android devices and is used to configure, RF scan and log application events for Zebra’s standard BLE beacons including the NFC-enabled SB1100 asset beacon.

This toolbox application is used to modify the operating configuration of Zebra's enhanced indoor BLE beacons (SB2xxx family). There is a separate toolbox application for use with Zebra's standard BLE beacons (all models except the SB2xxx family).

Ta aplikacja narzędziowa jest używana do modyfikowania działającej konfiguracji standardowych nadajników BLE firmy Zebra. There is a separate toolbox application for use with the Zebras enhanced indoor beacons (SB2xxx family).

Z aplikacji narzędziowej Android Receiver Toolbox można korzystać do zademonstrowania systemu z nowymi mostkami Zebra IoT, usprawnionymi wewnętrznymi nadajnikami i standardowymi nadajnikami BLE. Pojedyncze urządzenie Android, które może służyć jako punkt dostępowy sieci Wi-Fi jest w stanie uruchomić tę aplikację.

This NFC Toolbox Service and Sample User application is a version of Zebra's BLE Toolbox Application for Standard Beacons specifically for the MPACT-SB1100-01-WR (NFC controlled) that can be embedded within an Android application. Firma Zebra zapewnia przykładową aplikację, aby zademonstrować, w jaki sposób można zintegrować i wykorzystywać osadzoną aplikację narzędziową.