Porozmawiaj z nami
Loader
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Przechwytywanie dokumentów

Przechwytywanie dokumentów zapewnia niezbędne oprogramowanie sterownika do obsługi przechwytywania dokumentów 2,0 za pomocą kolorowej kamery dla urządzeń wymienionych w sekcji zgodność urządzeń.

- Narzędzie dla Windows Mobile 6.5.3

Wymagania instalacyjne

Zapoznaj się z uwagami do wydania. Oprócz instalacji tych sterowników na urządzeniach, tworzenie aplikacji przechwytywania dokumentów wymaga EMDKs. Wszystkie niezbędne dokumentacje/pomoc są dostarczane za pośrednictwem EMDK. EMDK dostarcza również podstawową przykładową aplikację do demonstracji funkcji. Please note that the device with SE4500 - HD Imager is not recommended for Document Capture.

Wersje

 

-

2

Data premiery: 

November 2013

Kompatybilność urządzeń

To oprogramowanie zostało zatwierdzone do użytku z następującymi urządzeniami:
  • - MC55A0
  • - MC55N0
  • - MC75A Mobile Computer
  • - MC9500-K Mobile Computer

Dokumentacji

Dokument Capture w wersji 2,0 Informacje o wydaniu Download 114 KB

Oprogramowania

MPA2_DocCap2.0_V1.0.CAB

CAB file for MPA2 devices

 Download 1 MB

Nieograniczony


Nieograniczony
Z loginem


Demoware


Ograniczone

ZEBRA ONECARE™ 

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

M

VisibilityIQ™ OneCare™ 

VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.