Pomoc techniczna aplikacji VisibilityIQ™ Foresight


VisibilityIQ™ Foresight bazuje na Fundacji VisibilityIQ™ OneCare, aby zapewnić aktualny stan zdrowia, trendy historyczne, analizę predykcyjną i praktyczne spostrzeżenia dotyczące urządzeń i baterii firmy Zebra.

Login icon
Download icon
Mail icon
Open a support case icon

 

Funkcje

  • Hierarchia witryn firmy (zdefiniowana w firmowej usłudze MDM) jest dostępna do użycia we wszystkich raportach, dzięki czemu można wybierać i filtrować globalnie lub według kraju, stanu, miasta lub witryny.
  • Dostępne są szczegółowe informacje operacyjne na poziomie witryny, a także dane na poziomie urządzenia.
  • Powiadomienia e-mail i alerty na pulpicie nawigacyjnym można skonfigurować, aby poinformować użytkownika, gdy przekroczyły progi zdefiniowane przez użytkowników.
  • Użyj wstępnie zdefiniowanych i utworzonych przez użytkownika tagów grupowania, aby dostosować raporty dla zestawów urządzeń, które współużytkują wspólną właściwość — w tym witrynę, model i użytkownika.

 

Dostępne raporty

Razem urządzenia: Udostępnia widok zapasów wszystkich urządzeń odbiorcy. Informacje pochodzą z wszystkich kontraktów i platformy MDM. Raport wskazuje również Stany urządzenia w środowisku operacyjnym i przepływ pracy naprawy

Urządzenia w działaniu: Zawiera informacje na temat wszystkich urządzeń zgłoszonych przez MDM w ciągu ostatnich 24 godzin. Urządzenia są podzielone na "wykorzystane" "un-wykorzystany" i "poza kontaktem"

Nowo aktywowane urządzenia: Raportuje nowo aktywowane urządzenia i witryny, w których urządzenia zostały nowo aktywowane w określonym zakresie czasu. Pokazuje również pierwsze wykorzystywane urządzenia i miejsca, w których urządzenia zostały po raz pierwszy wykorzystane w tym samym przedziale czasowym.

Brak kontaktu: Zgłasza urządzenia Bez kontaktu (OOC) i informacje o starzeniu się, aby wskazać potencjalne utracone/skradzione urządzenia. Strony z dużą liczbą urządzeń OOC są powiadamiane.

zdarzenia baterii krytyczne: Raportuje liczbę krytycznych zdarzeń na baterii (poziom naładowania baterii poniżej 30%) z urządzeniami w ciągu ostatnich 30 dni na pulpicie nawigacyjnym i w zakresie danych wybranym przez użytkownika. Raport pokaże, czy istnieją witryny z zbyt wielu urządzeń z krytycznych zdarzeń baterii

Wykorzystanie pamięci : Raportuje najważniejsze witryny z problemami z wykorzystaniem pamięci fizycznej (RAM) według ustawień użytkownika. Raport zapewni kodowane kolorami alert na kafelku raportu, aby wskazać, czy istnieją witryny z zbyt wielu urządzeń z problemem pamięci fizycznej.

Wykorzystanie pamięci masowej: Raportuje najważniejsze witryny z problemami z pamięcią masową na ustawienia użytkownika. Raport zapewni kodowane kolorami alert na kafelku raportu, aby wskazać, czy istnieją witryny z zbyt wielu urządzeń z problemem pamięci magazynu.

Wykorzystanie Rightsizing: Raportuje najlepsze witryny z najmniejszymi i większością wykorzystania urządzeń według ustawień użytkownika. Raport zapewni kodowane kolorami alert na kafelku raportu, aby wskazać, czy istnieją witryny o zbyt dużej lub zbyt małej ilości użycia urządzenia.

Siła sygnału WLAN: Raportuje szczegóły siły sygnału WLAN na poziomie miejsca i punktu dostępu (AP). Użytkownik może wybrać dowolne witryny lub APs w witrynie i wyświetlić siłę sygnału zgłoszonej z podłączonych urządzeń.

Stany przewidywalne: Raportuje najważniejsze kategorie szczegółowych informacji na temat problemów, które mogą mieć miejsce na urządzeniach na podstawie analizy danych historycznych.

Raport analityczny aplikacji : Ten raport wyświetla aplikacje & wersje zainstalowane na urządzeniach. Raport śledzi również i porównuje łączną ilość minut używanych przez poszczególne aplikacje. Ten raport umożliwia zrozumienie, w jaki sposób pracownicy wykorzystują urządzenia firmy Zebra, w tym poszczególne aplikacje.

Device zakłócenia raport: Ten raport pokazuje liczbę ponownie rozruchu urządzenia (Inicjowanie użytkownika lub systemu) i ANRs (aplikacja nie odpowiada). Ten raport służy do identyfikowania urządzeń doświadczających częstych ponownych rozruchu lub nie odpowiada, które mogą wymagać naprawy lub wymiany z powodu niskiej wydajności.

Raport metryk skanowania : Ten raport zawiera łączną liczbę skanowań, liczbę udanych skanowań i porównuje symboliki ze skanów wykonywanych przez komputery przenośne z systemem Android firmy Zebra. Ten raport służy do śledzenia metryk skanowania w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów z użytkownikiem lub urządzeniem, a nawet niskiej jakości kodów kreskowych.

bateria swap Report: Ten raport pokazuje agregację swapów baterii na poziomie przedsiębiorstwa, witryny i urządzenia w wybranym czasie. Ten raport służy do monitorowania liczby swapów baterii prawdopodobnie ze względu na złe baterie, problemy z urządzeniami lub problemy związane z ochroną środowiska. Ten raport może pomóc zmniejszyć ryzyko awarii urządzenia, identyfikując baterie, które nie działają optymalnie, więc akumulator można wyjąć z basenu lub wymienić baterie mogą być nabyte.

Smart Battery raport o kondycji: Ten raport przedstawia inteligentne zapasy baterii, stan zdrowia i Przewidywany pozostały okres użytkowania baterii. Utwórz plan uzupełniania baterii na podstawie pozostałych przydatnych informacji o żywotności baterii. Ten raport umożliwia zmniejszenie ryzyka przestoju pracowników poprzez identyfikację baterii, które nie posiadają ładunku przed wyczerpaniem się naładowania akumulatora, a urządzenia stają się bezużyteczne.

Oprócz tych raportów użytkownicy VisibilityIQ Foresight mają również dostęp do raportów VisibilityIQ OneCare

FAQ i Poradniki

Filmy instruktażowe

null

Zmniejszanie ryzyka utraty urządzenia

null

Określanie użycia skanowania urządzenia

null

Określanie pozostałego okresu użytkowania baterii

null

Analizowanie użycia aplikacji urządzenia

null

Diagnozowanie zakłóceń urządzenia

null

Redukcja zakłóceń baterii