Numer referencyjny oprogramowania dla indeksu komputerów mobilnych firmy Zebra

 

Aplikacje do dostosowywania i łączności urządzeń

Oprogramowania

Opis

Alternatywą dla powłoki systemu operacyjnego, AppLauncher zapewnia klawiatury lub interfejsu dotykowego konfigurowalny z preferencjami użytkownika i marki.

Do użytku z

Windows


Pakiet narzędzi Datawedge umożliwia pobieranie danych ze skanera bez interfejsu API przez wszystkie aplikacje na urządzeniu przenośnym (dostępne w magazynie lub dodane później).

Włączniki umożliwiają dataWedge odbieranie lub wysyłanie danych z/do zdalnych aplikacji klienckich za pośrednictwem sieci IP.

Windows

IPWedge odbiera dane z wtyczek i wysyła te dane do pc.


Służy do wyświetlania i modyfikowania ustawień urządzenia, takich jak: Parametry skanera, Ustawienia wyświetlania, Ustawienia dźwięku, Ustawienia drukarki i ustawienia ekranu dotykowego.

Windows


Narzędzie do dostosowywania klawiatury, w tym słownik osobisty i mapowanie/układ klawiszy.

Windows lub Android


Dodaj funkcje głosowe i wiadomości do Zebra urządzeń mobilnych za pomocą Workforce Connect zestawu narzędzi.

Interworking Gateway (IWG) zapewnia przepracowanie między wieloma usługami i interfejsami API, aby umożliwić systemom zewnętrznym wysyłanie wiadomości (audio, wideo, obrazu i tekstu) do klientów PTT Pro.

Push-To-Talk Express zapewnia proste możliwości rozwiązania głosowego w jednej podsieci.

Push-To-Talk Pro zapewnia kompleksowe PTT i bezpieczne wiadomości.

Obsługa Voice Client dostarcza funkcje głosowe do pakietu komputerów przenośnych.

Windows, Android, iOS


 

Monitorowanie zabezpieczeń i urządzeń

Zapewnia kontrolę nad aplikacjami i funkcjami urządzeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu urządzenia.

Windows


Zapewnia oszacowanie stanu baterii na podstawie wartości progowych na liczenie baterii, liczbę cykli i wstępnie zdefiniowane wartości progowe zużycia baterii.

Windows


Narzędzie do rozwiązywania problemów z urządzeniem i sugerowane kroki rozwiązywania problemów. Automatycznie ładowany na nowszych urządzeniach.

Android i Windows


Aplikacja Klient/konsola do śledzenia urządzeń mobilnych, znajdowania brakujących urządzeń i zapobiegania zmniejszaniu zapasów urządzeń.

Android


Bezprzewodowy pakiet oprogramowania, który umożliwia łączność, konfigurację, raportowanie stanu i diagnostykę sieci Bezprzewodowej.

Windows i Android


Zestaw narzędzi udostępniających funkcje brakujące w standardowym systemie Android, w tym niezawodne zabezpieczenia i łatwość zarządzania klasy korporacyjnej, obsługę przechwytywania danych w przedsiębiorstwie i połączenia Wi-Fi klasy biznesowej.

Android


Aplikacja Klient/konsola monitorująca kondycję baterii

Android


 

Konfiguracja i konfiguracja

Umożliwia użytkownikowi przechwytywanie zmian w rejestrze i systemie plików podłączonego komputera przenośnego (przydatne po zimnym rozruchu).

Windows CE/Mobile


Upraszcza wdrażanie urządzeń, aktualizowanie i tworzenie profilu.

Android


Rozszerzenie procesu uruchamiania, które umożliwia kontrolę kolejności, że pliki są wykonywane po ponownym uruchomieniu urządzenia przenośnego.

Windows CE/Mobile


Aplikacja klasyczna, która zapewnia wygodny mechanizm zarządzania konfiguracją obsługiwanych komputerów przenośnych przy użyciu szablonów z możliwością wyboru konfiguracji.


Służy do pobierania plików hex z komputera na komputer przenośny za pośrednictwem połączenia USB. Umożliwia przeładowanie lub zmianę os w przypadkach, gdy os może nie być funkcjonalny lub do celów odzyskiwania po awarii nie można używać standardowych narzędzi.

Windows CE


 

Narzędzia deweloperskie

Umożliwia instalację na urządzeniach zdalnych, w tym szybką aktualizację systemu operacyjnego, przechwytywanie dziennika debugowania, wypychanie plików na urządzenie i instalację apk.

Android


Obsługa sterowników dla funkcji Document Capture 2.0 za pomocą kolorowej kamery. (Musi być używany z oprogramowaniem EMDK).)

Windows


Przeglądarka przemysłowa, która umożliwia deweloperom tworzenie aplikacji internetowych bogatych w funkcje, które płynnie integrują się z komputerami mobilnymi firmy Zebra.

Windows, Android


Narzędzie Administrator, aby ograniczyć użycie do jednej lub więcej określonych aplikacji, zapobiec zmianom ustawień urządzenia i zablokować system plików.

Windows, Android


Zestawy dla programistów mobilności w przedsiębiorstwie (EMDK)

Kompleksowy zestaw narzędzi do łatwego tworzenia zaawansowanych aplikacji biznesowych dla urządzeń do mobilności w przedsiębiorstwie.

Windows, Android


Software Development Kit umożliwia tworzenie aplikacji na komputerach, smartfonach i tabletach.

Windows, Android


Rozwiązanie pośredniczy, które zapewnia integrację z aplikacją SAP ERP.

Windows


Platforma wykrywania zbliżeniowego i lokalizacji, która korzysta z technologii Bluetooth® Smart Technology, aby zapewnić sygnały i analizy wejścia, wyjścia i czasu pobytu.

Android, Windows, iOS


Zestaw narzędzi oparty na standardowym programie Microsoft Internet Explorer Mobile do tworzenia aplikacji opartych na przeglądarce mobilnej.

Windows CE/Mobile


Tłumaczy protokoły emulacji wyższego poziomu między sieciami Wąskopasm i TCP-IP.

Windows