Device Tracker Wsparcie On-Prem

Device tracker icon

Istotne informacje dotyczące oprogramowania Device Tracker:

Data wycofania produktu: 12 października 2021 r.
Service & Support Data wycofania: grudzień 31, 2021

Oprogramowanie zastępcze: Device Tracker w wersji od 4.x jest rozwiązaniem w chmurze. Rozwiązanie w chmurze i oprogramowanie instalowane lokalnie nie są ze sobą kompatybilne.

Aby uzyskać więcej informacji, dokumentację i pomoc dla deweloperów, zobacz:

Device Tracker On-Premise to scentralizowane rozwiązanie programowe służące do śledzenia Zebra urządzeń mobilnych z systemem Android, znajdowania brakujących urządzeń i zapobiegania kurcie się zapasów urządzeń. Rozwiązanie Device Tracker on-premise składa się z:

Device Tracker lokalne oprogramowanie klienckie runs na wszystkich urządzeniach przenośnych Zebra z systemem Android, które są śledzone. Umożliwia urządzeniu klienckiemu wysyłanie aktualizacji obecności do konsoli Device Tracker lokalnej, a także udostępnia funkcję znajdowania urządzenia opartego na dzwonieniu zdalnego.

Device Tracker na lokalnym serwerze konsoli zapewnia scentralizowane śledzenie z alertami. Oprogramowanie Zebra DNA Console Server jest hostowane lokalnie w każdej lokacji klienta. Urządzenia i alerty są śledzone za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego dostępnego z obsługiwanej przeglądarki działającej na kiosku, tablecie lub komputerze.

Device Tracker lokalnie jest obsługiwana na urządzeniach Zebra z systemem Android Marshmallow, Nougat lub Oreo. Serwer konsoli Widoczność DNA jest obsługiwany w wersjach serwerowych systemu Windows 2012 i 2016.

Istotne informacje dotyczące oprogramowania Device Tracker:

  • Device Tracker wersja 4.0 lub nowsza to wersja oparta na chmurze, która zastępuje wersję Device Tracker On-Prem 3.0 lub starszą.
  • Device Tracker On-Prem3.0 lub starsza to wersja lokalna, która jest niekompatybilna z Device Tracker 4.0 lub nowszą i nie można jej zaktualizować do wersji opartej na chmurze.

ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI DO WERSJI/SYSTEMU OPERACYJNEGO

 

W tabeli poniżej wymieniono urządzenia kompatybilne z systemem Device Tracker On-Premise (i właściwe im systemy operacyjne).

Urządzenia Wersja 1,0 Wersja 2,1 Wersja 2.2.1 Wersja 2.3.1 Wersja 3,0
EC30   O O O O
ET50/ET55   M M M M
ET51/ET56   O O O O, A10
L10 Android   O O O O
MC3300 N, O N, O N, O N, O N, O, A10
MC9300   O O O O
PS20 O O O, P O, P O, P
TC20   N, O N, O N, O N, O
TC25   N, O N, O N, O N, O
TC26         A10
TC51/TC51-HC/TC56 M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O
TC52 O O O, P O, P O, P, A10
TC57 O O O O O, A10
TC70x/TC75x M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O M, N, O
TC72 O O O, P O, P O, P, A10
TC77 O O O O O, A10
TC8300   O O O O
WT6000   N N N N

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.