Porozmawiaj z nami
Ładowarka
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Nowe i usprawnione strony ze wsparciem i materiałami do pobrania są już dostępne! Słuchamy waszych uwag. Odwiedź Stronę ze wsparciem i materiałami do pobrania, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji.

Zgodność z przepisami i certyfikacja środowiskowa — często zadawane pytania

Rozmawiaj z nami
Rozmawiaj z nami

 

Zaloguj się do Support Community , aby porozmawiać z przedstawicielem firmy Zebra.
 

W przypadku nowego problemu przygotuj numer seryjny lub numer umowy
 

W przypadku istniejącego problemu przygotuj swój numer sprawy


Gdzie można znaleźć informacje na temat zgodności Zebra z dyrektywami globalnymi?

Następujące certyfikaty znajdują się w sekcji ​​​​​​​Zgodności produktów i materiałów na naszej stronie:

deklaracje zgodności -do odpowiednich norm kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa

Deklaracje RoHS - Ograniczenie substancji niebezpiecznych (2011/65/UE i poprawka 2015/863)

REACH ujawnienie- Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów (EC 1907/2006)

odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE) Dyrektywa -cele w zakresie zbierania, odzysku i recyklingu


Gdzie można znaleźć informacje na temat recyklingu produktów Zebra?

Informacje na temat aktualnych programów i polityk firmy Zebra można znaleźć na stronie dyrektywy WEEE w sekcji Zarządzanie środowiskiem.

Dodatkowe informacje:


Czy produkty Zebra Energy Star są oceniane?

Wiele produktów Zebra to Energy Star oceniane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Energy Star.


Gdzie można znaleźć dokumentację dotyczącą obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji w produktach Zebra?

Dokumentację baterii, taką jak karty charakterystyki i raporty UN 38.3, można znaleźć w narzędziu wyszukiwania dokumentacji akumulatora Zebra. Dokumenty są przeszukiwane przez:

  • SKU produktu
  • Numer części akumulatora
  • Model produktu

Gdzie można uzyskać bezpieczeństwo/EMC, radio i inne certyfikaty kraju, takich jak Chiny obowiązkowe certyfikaty (CCC)?

Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać tę dokumentację zgodności.

Dodatkowe informacje:


Czym jest etykieta informacyjna?

Etykieta informacyjna (e-etykieta) jest alternatywnym sposobem przekazywania informacji o zgodności produktu, które zwykle były przekazywane za pośrednictwem wydrukowanej etykiety lub były wytrawione na produkcie. E-etykiety umożliwiają tworzenie i wyświetlanie informacji o zgodności w formie elektronicznej na ekranie lub za pośrednictwem kodów paskowych QR.


Dodatkowe zasoby pomocy technicznej

Dołącz do naszego społecznościowego forum dyskusyjnego, gdzie możesz łączyć się z użytkownikami i ambasadorami produktów Zebra z całego świata.

Dokumentacja do tworzenia aplikacji, które korzystają z komputerów przenośnych, skanerów kodów kreskowych, drukarek i czytników RFID w przedsiębiorstwie.

Zasoby bazy wiedzy z dostępem do przedstawicieli działu programistycznego, którzy są gotowi udzielić pomocy, a także do globalnej społeczności programistów.