Zgodność z przepisami i certyfikacja środowiskowa — często zadawane pytania

Rozmawiaj z nami

Zaloguj się do Support Community , aby porozmawiać z przedstawicielem firmy Zebra.

Aby nowego problemu przygotuj swój numer seryjny lub numer umowy
 

W przypadku istniejącego problemu przygotuj swój numer sprawy


 

Gdzie można znaleźć informacje na temat zgodności Zebra z dyrektywami globalnymi?


 

następujące certyfikaty znajdują się w sekcji zgodności produktów i materiałów na naszej stronie:

deklaracje zgodności -do odpowiednich norm kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa

Deklaracje RoHS - Ograniczenie substancji niebezpiecznych (2011/65/UE i poprawka 2015/863)

REACH ujawnienie- Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów (EC 1907/2006)

odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE) Dyrektywa -cele w zakresie zbierania, odzysku i recyklingu


 

Gdzie można znaleźć informacje na temat recyklingu produktów Zebra?


 

Informacje na temat aktualnych programów i polityk firmy Zebra można znaleźć na stronie dyrektywy WEEE w sekcji Zarządzanie środowiskiem.

Dodatkowe informacje:


 

Czy produkty Zebra Energy Star są oceniane?


 

Wiele produktów Zebra to Energy Star oceniane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Energy Star.


 

Gdzie można znaleźć dokumentację dotyczącą obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji w produktach Zebra?


 

Dokumentację baterii, taką jak karty charakterystyki i raporty UN 38.3, można znaleźć w narzędziu wyszukiwania dokumentacji akumulatora Zebra. Dokumenty są przeszukiwane przez:

  • SKU produktu
  • Numer części akumulatora
  • Model produktu

 

Gdzie można uzyskać bezpieczeństwo/EMC, radio i inne certyfikaty kraju, takich jak Chiny obowiązkowe certyfikaty (CCC)?


 

Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać tę dokumentację zgodności.

Dodatkowe informacje:

Potrzebujesz dalszej pomocy?
Odwiedź społeczność

Znajdź pomocne odpowiedzi i przydatne wskazówki od innych użytkowników produktów Zebra lub Zaloguj się, aby zadać pytanie.

Prześlij sprawę pomocy technicznej

Utwórz przypadek online, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.

Kontakt z działem pomocy

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach pomocy technicznej i sposobach dotarcia do naszych przedstawicieli w celu uzyskania pomocy w zakresie produktów Zebra.