ZD611 Obsługa drukarek stacjonarnych

ZD611T Thermal Transfer Desktop Printer

Drukarka termotransferowa ZD611T
Drukarka RFID do transferu cieplnego ZD611R

ZD611 Desktop Printer

Bezpośrednia drukarka termiczna ZD611D

Zachowaj dowód zakupu w celu potwierdzenia gwarancji.

+ Pierwsza konfiguracja / Początek

Poniższa instrukcja instalacji zaprowadzi Cię do dokumentacji w języku angielskim. Dostęp do zlokalizowanych podręczników użytkownika można uzyskać w sekcji INSTRUKCJE.

WAŻNE! Jeszcze nie podłączaj drukarki do komputera!

 • Jeśli drukarka została podłączona do komputera za pośrednictwem portu USB przed zainstalowaniem sterowników, może ona widnieć jako nieznane (nieokreślone) urządzenie w panelu „Urządzenia i drukarki”.
 • W razie konieczności należy wykonać poniższe kroki przed przystąpieniem do kroku 1.

WAŻNE: Do skonfigurowania drukarki potrzebna jest rolka z nośnikiem (etykiety, rolka termiczna, znaczniki itp.). Zachęcamy do zapoznania się z witryną internetową Zebra lub do kontaktu ze sprzedawcą, w celu doboru odpowiedniego nośnika do Twojego zastosowania. Nośniki można znaleźć na stronie zebra.com/supplies.

Najpierw zainstaluj sterownik drukarki Zebra

1. Pobierz i zainstaluj rekomendowane sterowniki do drukarki v8 dla systemu Windows z sekcji STEROWNIKI.

 • Pobierz sterownik z poniższej sekcji STEROWNIKI na tej stronie internetowej.
 • Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w sekcji Instalacja sterowników, aby wstępnie zainstalować sterowniki. Wstrzymaj instalację sterowników z wstępnie zainstalowanymi sterownikami. Przejdź do kroku 2. Instalacja sterowników zostanie ukończona po wydrukowaniu raportu konfiguracji podczas druku testowego i podłączeniu kabla USB do systemu.

Dla kroków 2–9 przygotowaliśmy następujący materiał wideo:Instalacja.

2. Umieścić drukarkę w bezpiecznym miejscu z dostępem do zasilania i możliwością podłączenia do systemu za pomocą kabli lub bezprzewodowo.

3. Podłączyć zasilacz do drukarki i uziemionego źródła zasilania. Patrz Podłączanie zasilania do drukarki.

4. Włożyć nośnik. Zazwyczaj jest to rolka z etykietami, rolka termiczna lub znaczniki. Patrz Jak włożyć nośnik rolkowy.

5. Włożyć taśmę, jeśli korzystasz z druku na nośniku do termotransferu. Patrz Korzystanie z taśmy do termonadruku w drukarce i Wkładanie taśmy Zebra do transferu.

 • Ustawienia nośnika muszą odpowiadać nośnikowi, którego obecnie używasz. Zapoznaj się z materiałem Jak zidentyfikować typ nośnika na witrynie internetowej Zebra.

6. Włączyć drukarkę. Kabel USB nie powinien być podłączony do komputera!

7. Skalibrować właściwości nośnika i polożenie etykiety. Patrz Uruchamianie kalibracji nośnika SmartCal.

8. Wydrukować raport konfiguracji wydruku jako wydruk testowy. Patrz Wydruk raportu konfiguracji podczas druku testowego.

 • Użyj raportu konfiguracji, aby znaleźć model drukarku, rozdzielczość wydruku (na przykład XXX dpi), język programistyczny (zazwyczaj ZPL, CPCL i EPL) oraz alfanumeryczny numer seryjny znajdujące się w górnej części wydruku.
 • Użyj raportu, aby ustawić i skonfigurować drukarkę dla różnych opcji komunikacji (USB, Wi-Fi, Ethernet oraz Bluetooth).

9. Wyłącz drukarkę.

10. W przypadku komunikacji drukarek przez port USD, podłączyć dostarczony kabel USB do drukarki. Włączyć drukarkę.

11. W przypadku komunikacji drukarki przez porty inne niż USB, uruchomić Sterownik drukarki v8 dla systemu Windows wykorzystywany wcześniej do wstępnej instalacji sterowników. Plik wykonywalny sterowników (taki jak zd86423827-certified.exe) został dodany do folderu Pobrane. Patrz Uruchamianie kreatora instalacji drukarki.

12. Włączyć drukarkę zgodnie z poleceniami na ekranie.

 • System Windows powinien automatycznie wykryć i skonfigurować drukarkę do działania przez port USB.
 • Połączenie sieciowe (Ethernet i Wi-Fi), Bluetooth oraz inne (port szeregowy) będą wymagały dodatkowej konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami i poleceniami na ekranie, aby zakończyć działanie kreatora.
 • Drukarka może podłączyć się kilkukrotnie do różnie nazwanych portów.

13. Przejdź do Drukarki i skanery w systemie Windows. Skorzystaj z paska wyszukiwania w systemie Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetloną drukarkę Zebra i skonfiguruj ją. Wybierz Drukuj stronę testową, aby zweryfikować formę wydruku na komputerze.

Dla nieobsługiwanych już systemów operacyjnych Windows skorzystać z Panelu sterowania, aby wybrać Urządzenia i drukarki. Skorzystaj z paska wyszukiwania w systemie Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetloną drukarkę Zebra i skonfiguruj ją. Wybierz Właściwości drukarki, aby uzyskać dostęp do opcji Drukuj stronę testową.

Skorzystać z Drukarki i skanery (lub Urządzenia i drukarki), aby zarządzać drukarką i ustawieniami komunikacji w systemie Windows. Ustawienia drukarki muszą pasować do materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do wydruków i opcji ustawionych w drukarce.

Skorzystaj z Zebra Setup Utilities (ZSU), aby zarządzać drukarkami Zebra (tylko) i skonfigurować je do obsługi nośników i taśm. W ZSU dostępnych jest wiele kreatorów, funkcji testowych, poleceń, czcionek i narzędzi komunikacyjnych, które pomogą Ci w instalacji i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

+ Sterowniki

W przypadku podłączenia drukarki do komputera kablem USB przed zainstalowaniem sterowników, należy wykonać poniższe kroki przed zainstalowaniem sterowników do drukarki.

Rekomendowane sterowniki ZD611

 • Windows Printer Driver v8

  Wersja 8.6.5.26125
  Jest to zalecany sterownik dla Twojej drukarki.
  „ZDesigner Printer Driver” jest przeznaczony do stosowania z ZebraDesigner 3 i innymi aplikacjami w systemie Windows.
  Wersje SYSTEMU OPERACYJNEGO: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 (więcej informacji można znaleźć w informacjach o wydaniu)
  Jak zainstalować sterowniki v8

  Pobierz 28 MB Zobacz informacje o wersji

Narzędzie do konfiguracji drukarki

Alternatywny sterownik

 • Windows Printer Driver v5

  Wersja 5.1.17.7412
  Użyj tych sterowników, jeśli chcesz używać jęzków poleceń drukarki CPCL lub EPL.
  Sterownik „ZDesigner Printer Driver” jest kompatybilny z ZebraDesigner 3 i jego wcześniejszymi wersjami.
  Wersje SYSTEMU OPERACYJNEGO: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 (więcej informacji można znaleźć w informacjach o wydaniu)
  Jak zainstalować sterownik v5

    Pobierz 13 MB Zobacz informacje o wydaniu

Inne sterowniki

 • OPOS Driver

  Wersja 1.14.1.143
  Użyj tych sterowników OLE lub Retail POS, aby stworzyć aplikacje, które będą kompatybilne ze specyfikacją UNIFIED POS. Zobacz informacje o wersji dotyczące zgodności drukarek i wymagań systemowych.
  SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11

  Pobierz 7 MB Zobacz informacje o wersji

Strona trzecia

+ Instrukcja obsługi

ZD611D – Instrukcje instalacji i obsługi

ZD611T – Instrukcje instalacji i obsługi

ZD611R Instrukcje instalacji i obsługi

+ Filmy instruktażowe

Materiały wideo o ZD611D

Materiały wideo o ZD611T

Materiały wideo o ZD611R

+ Oprogramowanie

Narzędzia deweloperskie

+Instrukcje do oprogramowania

+ System operacyjny drukarki (oprogramowanie sprzętowe)

Oprogramowanie układowe ZD611

Inne powiązane treści

 • Factory Installed Printer Emulations

  Emulacje drukarek to aplikacje zainstalowane na drukarce, które umożliwiają używanie różne języki komend drukarek.
  Stosować tylko z drukarkami zaktualizowanymi do systemu Link-OS v6.6

    Pobierz 12 MB
 • Link-OS v6.7 MIB file for SNMP

  Plik zarządzania urządzeniami do zastosowania z drukarkami Link-OS.

    Pobierz 290 KB

+ Specyfikacja i charakterystyka

FORUM DYSKUSYJNE

Odkryj przydatne odpowiedzi lub zadaj pytanie.

POPROŚ O NAPRAWĘ

Usługi naprawy produktów na gwararancji, poprzez zlecenie serwisowe lub w ramach opłaty na podstawie wykorzystanego czasu i materiałów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Zobacz deklarację zgodności produktów Zebra.

USŁUGI WSPARCIA ZEBRA ONECARE™

Odpowiedni plan konserwacji, zgodny z Twoimi celami biznesowymi i budżetem.