Pulpit wsparcia Zebra OneCare


Śledzenie napraw. Wsparcie techniczne. Śledzenie zasobów. Informacje o podejmowanych operacjach. Bezpieczeństwo i aktualizacje urządzeń. Serwisy informacyjne firmy Zebra skupione są teraz w ramach jednego, spersonalizowanego i dostępnego za pośrednictwem Internetu narzędzia. Pulpit wsparcia firmy Zebra podaje krytyczne informacje na temat podejmowanych operacji, aby umożliwić Ci kompleksowy wgląd do kluczowych wskaźników efektywności dotyczących kwestii związanych z naprawami, a także umożliwia mierzenie poziomów obsługi i skuteczności napraw.
Funkcje pulpitu
 • Możliwość spersonalizowania strony głównej Pulpitu Dopasuj swój pulpit i wybierz, które raporty są dla Ciebie najbardziej istotne; dzięki temu najważniejsze dla Ciebie treści zawsze będą wyświetlane w widocznym miejscu po zalogowaniu
 • Spersonalizowane kafelki raportów z kolorowymi wskaźnikami statusów: Każdy raport wyświetlany jest w formie prostokątnego „kafelka” na stronie głównej, dzięki czemu szybko możesz zapoznać się z najbardziej istotnymi danymi; ich czerwone, żółte lub zielone tło informuje w intuicyjny sposób o statusie raportu
 • Intuicyjna nawigacja: Kliknij na dowolny kafelek na pulpicie, aby wyświetlić szczegółowy raport. Uzyskaj dostęp do dodatkowych raportów, korzystając z menu po lewej stronie
 • Wyświetlanie wybranych raportów i stosowanie filtrów: Dostępność filtrów uzależniona jest od typu raportu i danych; można je zastosować, korzystając z gotowych przedziałów czasowych i uproszczonego modułu wybierania własnego przedziału czasowego
Dostępne raporty

Dziewięć raportów (dla klientów Zebra OneCare Essential oraz Select) zapewnia kluczowe dane, w tym wykresy graficzne, które pozwalają szybko spojrzeć na statusy i trendy (kliknij na strzałki, by zobaczyć podsumowanie każdego raportu):

 • Raport cyklu życia naprawy wyświetla takie informacje, jak aktywne zamówienia, lista urządzeń, które firma Zebra ma otrzymać do naprawy, a także status produktów będących w naprawie, naprawionych i odesłanych.

 • Raport cyklu życia przypadku w kompleksowy sposób wyświetla aktywne sprawy wraz z uszeregowanymi chronologicznie wykresami, zgrupowanymi w następujących przedziałach czasowych: 0–29 dni, 30–89 dni oraz 90+ dni. Gdy dana sprawa stanie się otwarta dłużej niż 30 dni, klient zostanie o tym powiadomiony.
 • Raporty umów przedstawiają status wszystkich zawartych umów oraz powiązanych z nimi numerów seryjnych. W ramach tych raportów dostępne są również informacje wskazujące, które umowy kończą się w ciągu 90 dni, a także w przedziale 91–179 dni oraz powyżej 180 dni.

 • Raporty dla narzędzi LifeGuard pozwalają zidentyfikować urządzenia, które wymagają aktualizacji systemu lub oprogramowania związanego z bezpieczeństwem.
 • JUŻ WKRÓTCE: Raport stopnia zwrotu do naprawy pokazuje, w ilu produktach stwierdzono lub nie stwierdzono usterek na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Raport wysyła ostrzeżenia w przypadku, gdy ilość przypadków, w których nie stwierdzono usterek, przekroczy 5% w kwartale kalendarzowym lub gdy ilość przypadków, w których stwierdzono usterki, przekroczy 10% w roku kalendarzowym.

 • JUŻ WKRÓTCE: Raport stopnia zwrotu do naprawy pokazuje, jak często naprawione urządzenia zostały zwrócone do centrów naprawczych firmy Zebra w czasie 30 dni od poprzedniej naprawy. Zawiera zarówno procentowy wskaźnik brutto (przypadki stwierdzenia i niestwierdzenia usterek), jak i netto (tylko przypadki stwierdzenia usterek).

 • JUŻ WKRÓTCE: Raport terminowych dostaw pokazuje, jak często naprawione lub wymienione urządzenia zostały zwrócone klientowi w czasie przewidzianym umową.

 • JUŻ WKRÓTCE: Ranking napraw zapewnia graficzne klasyfikacje według: lokalizacji, problemów, wad, usterek, powtarzających się problemów i powtarzających się wad.

 • JUŻ WKRÓTCE: Raport o urządzeniach przedstawia łączną ilość urządzeń objętych umowami z wyszczególnieniem, które są u klienta, a które w naprawie, transporcie lub zapasie; narzędzie pozwala też mierzyć trendy dotyczące tych grup produktów na przestrzeni czasu.
Pulpit wsparcia firmy Zebra dostępny jest dla wszystkich klientów, którzy posiadają ważną umowę na usługę wsparcia Zebra OneCare (Essential, Select lub SV dla usługi TC2X) dla komputerów mobilnych lub skanerów.
Posiadasz już pulpit?
Posiadasz aktywną umowę Zebra OneCare?
Drukarki Zebra

Jeśli jesteś partnerem firmy Zebra i chcesz otrzymać pulpit dla swojego klienta, prosimy zalogować się do systemu Partner Gateway i wypełnić formularz wniosku o pulpit wsparcia

Należy zwrócić uwagę, że pulpit wsparcia może nie być dostępny w niektórych regionach. W celu sprawdzenia dostępności w danym regionie należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Zebra ds. usług. Prosimy o cierpliwość – zastrzegamy sobie okres do czterech tygodni na odpowiedź. 

Często zadawane pytania i przewodniki

 • Frequently Asked Questions: Zebra OneCare Support Dashboard

  Download 439 KB
 • Zebra OneCare Support Services Enhanced Support Dashboard

  Download 1 MB
 • Setting Alert Thresholds on the Zebra OneCare Support Dashboard

  Download 258 KB

Filmy instruktażowe

null

Support Dashboard: User Settings

null

Support Dashboard: Navigation

null

Support Dashboard: Overview

Support Dashboard: Graphs and Charts