Porozmawiaj z nami
Loader
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Pomoc techniczna aplikacji VisibilityIQ™ OneCare®


VisibilityIQ™ OneCare jest dostępna dla wszystkich klientów, którzy mają ważną umowę wsparcia Zebra OneCare (TSS, Essential, SELECT lub SV dla TC2X) dla komputerów przenośnych lub skanerów.Funkcje

Konfigurowalny ekran główny pulpitu nawigacyjnego: Dostosuj pulpit nawigacyjny za pomocą raportów, które są dla Ciebie najważniejsze, aby kluczowe obszary wydajności były wyświetlane w czołówce po zalogowaniu.

modułowe płytki sprawozdawcze z kolorami wskaźniki stanu : każdy raport jest wyświetlany jako mały prostokątny "kafelek" na ekranie głównym, zapewniając szybki widok migawki kluczowych metryk z wizualnymi wskaźnikami stanu w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym.

intuicyjny nawigacyjny: kliknij dowolny kafelek raportu na pulpicie nawigacyjnym, aby wyświetlić wyczerpujące informacje o raporcie. Dostęp do dodatkowych, niekafli raportów za pomocą menu po lewej stronie.

niestandardowe widoki raportów i filtrów: filtry różnią się w zależności od raportu, a dane można wybierać przy użyciu rozszerzonego asortymentu predefiniowanych zakresów dat i uproszczonego selektora zakresu dat.Dostępne raporty

osiem raportów dostarczają kluczowych danych, a także graficzne wyświetlacze dla szybkiego wglądu w wzorce stanu i trendów:

Repair Lifecycle* report wyświetla informacje o naprawie, w tym otwarte zamówienia, urządzenia, które firma Zebra spodziewa się otrzymać do naprawy, oraz stan naprawy urządzeń w trakcie naprawy, naprawy i wysyłki.

Raport w cyklu case zawiera kompleksowy widok wszystkich otwartych spraw z widokami starzenia pogrupowanymi według 0-29 dni, 30-89 dni, 90 + dni. Alert powiadamia o przypadkach otwartych dla więcej niż 30 dni.

Contracts raport zawiera stan kontraktów i informacje o uprawnieniach numer seryjny. Zawiera informacje podsumowujące wygaśnięcia, przedstawiający liczbę kontaktów wygasających w ciągu 90 dni, 91-179 dni i 180 + dni.

LifeGuard Analytics raport identyfikuje urządzenia, dla których system operacyjny i aktualizacje zabezpieczeń są zalecane.

Repair Return Rate* report pokazuje liczbę urządzeń zwróconych do naprawy i kategoryzuje te naprawy na uszkodzenia fizyczne, NTF i awarie. Śledzi nie znaleziono problemów (NTF) ceny według modelu produktu ponad 12 miesięcy. Raport ostrzega, gdy stawka NTF dla dowolnego modelu produktu przekracza 5% w kwartale kalendarzowym.

Naprawa powtórzeń * raport zawiera informacje na temat trendów dla naprawionych urządzeń, które zostały zwrócone do Depots naprawczych Zebra w ciągu 30 dni od poprzedniej naprawy. Uwzględnia wartości procentowe dla obu powtórzeń brutto (Failure & NTF) i REPEAT NET (tylko Niepowodzenie).

na czas dostawy (OTD) * raport pokazuje informacje trendu dla naprawionych lub zastąpionych urządzeń zostały wysłane na czas do klienta.

Top Repair Metrics* report zapewnia graficzny ranking najlepszych: witryn, problemów, usterek, usterek na jednostkach uszkodzeń, powtarzających się problemów i powtarzających się usterek.

* Raporty naprawcze nie mają zastosowania lub są dostępne dla kontraktów Zebra OneCare™ TSS.

FAQ i Poradniki

  • Microsoft Word - VisibilityIQ OneCare User Guide Final V7 July 2020_Brazilian Portuguese_Final.docx

    VisibilityIQ OneCare User Guide - Portuguese

    Pobierz 6 MB

Samouczki wideo

Harmonogram szkoleń

W przypadku pytań dotyczących sesji lub pulpitu nawigacyjnego VisibilityIQ OneCare należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej portalu lub z przedstawicielem firmy Zebra.
Czekamy na dołączenie do nas w sesji uczenia się wkrótce!

Wyślij swoje pytania i przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.