Porozmawiaj z nami
Ładowarka
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Nowe i usprawnione strony ze wsparciem i materiałami do pobrania są już dostępne! Słuchamy waszych uwag. Odwiedź Stronę ze wsparciem i materiałami do pobrania, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji.

Mobilne oprogramowanie komputerowe

Narzędzie diagnostyczne urządzenia

Zebra bezpłatne narzędzie do diagnostyki urządzeń (DDT) szybko testuje sprzęt, baterię, oprogramowanie i łączność na większości komputerów przenośnych z systemem Android Zebra w celu określenia kondycji i funkcjonalności urządzenia. To zaawansowane, przyjazne dla użytkownika narzędzie może szybko rozwiązywać problemy z urządzeniem, które użytkownicy mogą rozwiązać w terenie, ograniczając przestoje i niepotrzebne zwroty do naprawy. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, uruchomienie testu DDT pomoże wyizolować problem podczas poszukiwania dodatkowej pomocy technicznej.

Narzędzie diagnostyczne urządzenia

Pobrań

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 3.1 już dostępne

• Nowy test kamery pozwalający sprawdzić działanie kamery. Umożliwia użytkownikowi zarejestrowanie obrazu za pomocą tylnej kamery urządzenia oraz dokonanie oceny takiego obrazu.

Zapoznaj się z informacjami o wydaniu, aby uzyskać więcej informacji, i pobierz najnowszą wersję DDT w formie pliku APK lub ze sklepu Google Play.

Wyrażam zgodę na i akceptuję powyższe zasady i warunki.

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play.

Instalacji

. Kroki instalacji pliku APK

1. Kliknij poniżej przycisk Pobierz DDT V3 (plik .APK), aby pobrać plik .APK.

2. Gdy plik .APK zostanie pobrany lub skopiowany przez administratora na urządzenie, otwórz plik .APK na urządzeniu, aby zainstalować DDT.

Kroki instalacji sklepu Google Play

1. Kliknij przycisk Google Play poniżej, aby uzyskać dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play.

2. Kliknij przycisk Zainstaluj.

Uruchomienie

Po zakończeniu instalacji:

1. Oprogramowanie DDT jest dostępne do użycia z poziomu menu aplikacji na urządzeniu.

2. Kliknij przycisk Otwórz, aby uruchomić aplikację.

3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przyznaj wszelkie wymagane uprawnienia.

4. Naciśnij przycisk Uruchom testy, aby uruchomić na urządzeniu wszystkie testy — lub wybierz określone testy z listy na ekranie, aby uruchomić tylko wybrane testy.

Dokumentacji

Niektóre z dokumentów mogły nie zostać przetłumaczone na Twój język.

Filmy

Narzędzie diagnostyczne urządzenia — filmy instruktażowe.

Popularne artykuły

Wersje systemu operacyjnego Android obsługujące oprogramowanie Device Diagnostic Tool V3:

 • Android 10
 • Android 11
 • Android 13

Oprogramowanie Device Diagnostic Tool V3 jest dostępne dla następujących komputerów przenośnych Zebra z systemem Android:

Korzystając z oprogramowania Device Diagnostic Tool V3, można uruchomić następujące jedenaście testów:

 • Audio Test: Sprawdza, czy mikrofon i głośnik urządzenia działają poprawnie. Użytkownik jest zobowiązany do nagrywania przykładowego dźwięku i słuchania przykładowego nagrania audio w celu wykonania tego testu.

 • Badanie na Mierzy i raportuje stan baterii. Dostępne są następujące informacje dotyczące baterii: pojemność baterii, poziom naładowania baterii, numer części, numer seryjny, data produkcji, stan likwidacji, napięcie, prąd i temperatura. Dodatkowo możesz ustawić próg maksymalnej liczby cykli wymiany baterii

 • Bluetooth Test: Sprawdza, czy bluetooth działa poprawnie. Dostępne są następujące informacje związane z funkcją Bluetooth: nazwa Bluetooth, wynik cyklu zasilania radia, funkcja radiowa/nie funkcjonalna oraz wykrywalna/łączona.

 • Test przycisku: Sprawdza działanie przycisku push-to-talk, lewego lub prawego spustu skanowania oraz przycisków urządzenia zwiększania i zmniejszania głośności. Użytkownik jest zobowiązany do naciśnięcia odpowiednich przycisków na urządzeniu, aby wykonać ten test.

 • Test kamery: umożliwia sprawdzenie działania kamery poprzez zarejestrowanie obrazu za pomocą tylnej kamery urządzenia oraz dokonanie oceny takiego obrazu.

 • Test klawiatury: Walidacja funkcjonalności fizycznych klawiszy. Zwraca wartość kodową, gdy fizyczny klawisz zostanie wciśnięty, potwierdzając prawidłowe funkcjonowanie klawisza.

 • Test sieciowy: sprawdza, czy urządzenie można podłączyć do sieci (WLAN lub WAN).

 • Test skanera: Sprawdza, czy urządzenie może pomyślnie skanować kod kreskowy bez błędu. Użytkownik jest wymagany do wykonania operacji skanowania, aby wykonać ten test.

 • Test karty SD: sprawdza obecność karty SD, całkowitą / wolną przestrzeń oraz stan odczytu / zapisu.

 • Test ekranu dotykowego: sprawdza, czy ekran dotykowy urządzenia działa prawidłowo. Użytkownik jest zobowiązany do dotknięcia wyświetlacza, aby wykonać ten test.

 • Test USB: Sprawdza sprawność portu USB w urządzeniu.

 • WiFi Test: Mierzy siłę sygnału, dostępność WiFi i sprawdza działanie radia WiFi. Dostępne są następujące informacje związane z siecią Wi-Fi: adres MAC, wyniki testów sieciowych z określonego adresu, wynik cyklu zasilania radiowego, siła sygnału, identyfikator ESSID, adres IP, identyfikator BSSID i szybkość.

Uwaga: aby uruchomić test, użytkownicy muszą teraz ręcznie włączyć połączenie WI-FI na wszystkich urządzeniach, a także włączyć usługi lokalizacyjne na urządzeniach z systemem Android 10. Zostanie wyświetlony komunikat z monitem o włączenie sieci WIFI lub usługi lokalizacyjnych przed uruchomieniem testu. Jeśli wifi nie jest włączone, test nie zostanie uruchomiony. Jeśli usługa lokalizacyjnych nie jest włączona, test zostanie uruchomiony, jednak wartość ESSID wyświetli "lokalizacja nie jest włączona"

 • WWAN Test: Mierzy siłę połączenia sieci komórkowej i sprawdza działanie radia WWAN. Dostępne są następujące informacje WWAN: stan karty SIM, stan głosowy, stan danych, typ sieci WAN, siła sygnału, numer telefonu i identyfikator urządzenia. Uwaga: jeśli karta SIM nie zostanie wykryta, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący użytkownika, że karta SIM nie jest zainstalowana i test nie zostanie uruchomiony.

Uwaga: aby spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń systemu Android, podczas uruchamiania tego testu na urządzeniach z systemem Android 10 na ekranie szczegółów testu nie jest już wyświetlany identyfikator urządzenia, a plik dziennika historii nie przechwytuje już identyfikatora urządzenia ani numeru usługowego urządzenia.

Dodatkowe zasoby

Przydatne linki i zasoby do zwiększenia możliwości urządzenia.

Treści pomocnicze

Dołącz do naszego społecznościowego forum dyskusyjnego, gdzie możesz łączyć się z użytkownikami i ambasadorami produktów Zebra z całego świata.