Narzędzie diagnostyczne urządzenia


Zebra bezpłatne narzędzie do diagnostyki urządzeń (DDT) szybko testuje sprzęt, baterię, oprogramowanie i łączność na większości komputerów przenośnych z systemem Android Zebra w celu określenia kondycji i funkcjonalności urządzenia. To zaawansowane, przyjazne dla użytkownika narzędzie może szybko rozwiązywać problemy z urządzeniem, które użytkownicy mogą rozwiązać w terenie, ograniczając przestoje i niepotrzebne zwroty do naprawy. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, uruchomienie testu DDT pomoże wyizolować problem podczas poszukiwania dodatkowej pomocy technicznej.

+ Materiały do pobrania

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.8 już dostępne

 • Obsługa nowego urządzenia z systemem Android 13; listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć w Portalu pomocy technicznej Zebra (ZSU)
 • Dodano nowy test USB, aby sprawdzić działanie portu USB na urządzeniu.
 • Dodano Test sieci, aby zweryfikować, czy urządzenie może się połączyć z siecią WLAN lub WAN.
 • Nazwa pakietu DDT zmieniła się com.symbol.selfdiagnostics na com.zebra.mdna.selfdiagnostics. Z powodu tej zmiany konieczne będzie odinstalowanie wszelkich wcześniejszych wersji DDT w celu przeprowadzenia instalacji najnowszej wersji.
 • Starsze wersje DDT oraz nazwy pakietów zostały wycofane.
 • W systemie Android 11 lub nowszym, DDT przechowuje teraz plik konfiguracji w bezpiecznej lokalizacji, a nie na partycji biznesowej za pośrednictwem Menedżera bezpiecznego przechowywania danych.
 • DDT jest teraz dostępne za pośrednictwem sklepu Google Play oraz Portalu pomocy technicznej Zebra (ZSU).
 • Naprawiono błąd: Test akumulatora obsługuje teraz wartości progowe dla akumulatorów Power Precision.
 • Znany problem: Po uruchomieniu więcej niż jednego testu i wyświetleniu wyników w pulpicie nawigacyjnym VisibilityIQ, godziny rozpoczęcia różnych testów są takie same. Na tej samej zasadzie takie same są godziny zakończenia różnych testów.

Zapoznaj się z informacjami o wydaniu, aby uzyskać więcej informacji i pobierz najnowszą wersję DDT w formie pliku APK lub ze sklepu Google Play.

- Device Diagnostic Tool v2 – pobieranie

Przed pobraniem należy sprawdzić zakładkę „Wspierane urządzenia”, aby określić, czy DDT V2 można zainstalować na Twoich urządzeniach.

Odwiedź tę stronę regularnie, aby pobrać najnowszą wersję narzędzia do diagnostyki urządzeń.

Wersje

 APK File Download

+

2.8.0.18 - Applicable for Android 10 and above

Data premiery: 

Maj 2023 r.

Dokumentacji

Device Diagnostic Tool 2.8.0.18 Release Note Pobierz 281 KB

Oprogramowania

DEVICEDIAGNOSTICTOOL.APK

Przeznaczone do systemu Android 10 i nowszych wersji.

 Pobierz 2 MB

+

2.7.0.3 - Applicable for Android 10 and above

Data premiery: 

Maj 2022 r.

Dokumentacji

Device Diagnostic Tool 2.7.0.3 Release Note Pobierz 211 KB

Oprogramowania

DeviceDiagnosticTool2.7.0.3.apk

Przeznaczone do systemu Android 10 i nowszych wersji.

 Pobierz 2 MB

+

2.6.0.2 - Applicable for Android 10 and below

Data premiery: 

2021 sierpnia

Dokumentacji

Device Diagnostic Tool 2.6.0.2 Release Note Pobierz 206 KB

Oprogramowania

DeviceDiagnosticTool2.6.0.2.apk

Przeznaczone do systemu Android 10 i starszych wersji.

 Pobierz 2 MB

 

Instalacji

. Kroki instalacji pliku APK

1. Kliknij poniższy przycisk „Pobierz DDT V2” (plik .APK), aby pobrać plik .APK.
2. Gdy plik .APK zostanie pobrany lub skopiowany przez administratora na urządzenie, otwórz plik .APK na urządzeniu, aby zainstalować DDT.

Kroki instalacji sklepu Google Play

1. Kliknij poniższy przycisk Google Play, aby uzyskać dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play.
2. Kliknij przycisk „Zainstaluj”.

Uruchom

Po zakończeniu instalacji:

1. DDT jest gotowy do użytku w menu aplikacji na urządzeniu.
2. Kliknij przycisk „Otwórz”, aby uruchomić aplikację.
3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przyznaj wszystkie wymagane uprawnienia.
4. Naciśnij przycisk „Uruchom testy”, aby uruchomić wszystkie testy na urządzeniu — lub wybierz określone testy z listy na ekranie, aby je uruchomić.

+ Obsługiwane urządzenia

Device Diagnostic Tool V2 jest dostępne na następujące komputery mobilne Zebra z systemem Android:

Urządzenia System operacyjny Android
CC605 Android 10, Android 11, Android 13
CC610 Android 10, Android 11, Android 13
EC30 Android 10, Android 11, Android 13
ET40 Android 11, Android 13
ET45 Android 11, Android 13
EC50 Android 10, Android 11, Android 13
EC55 Android 10, Android 11, Android 13
ET51 Android 10, Android 11, Android 13
ET56 Android 10, Android 11, Android 13
L10A Android 10, Android 11, Android 13
MC22 Android 10, Android 11, Android 13
MC27 Android 10, Android 11, Android 13
Mc33x Android 10, Android 11, Android 13
MC93 Android 10, Android 11, Android 13
Ps20J Android 10, Android 11, Android 13
TC15 Android 11, Android 13
TC21 Android 10, Android 11, Android 13
TC26 Android 10, Android 11, Android 13
TC52 Android 10, Android 11, Android 13
TC52X Android 10, Android 11, Android 13
TC53 Android 11, Android 13
TC57 Android 10, Android 11, Android 13
TC57X Android 10, Android 11, Android 13
TC58 Android 11, Android 13
TC72 Android 10, Android 11, Android 13
TC73 Android 11, Android 13
TC77 Android 10, Android 11, Android 13
TC78 Android 11, Android 13
TC83 Android 10, Android 11, Android 13
TN28 Android 11, Android 13
VC83 Android 10, Android 11, Android 13
WS50 Android 11, Android 13
WT6300 Android 10, Android 11, Android 13

Wersje systemu operacyjnego Android obsługujące Device Diagnostic Tool V2:

 • Android 10
 • Android 11
 • Android 13

*W przypadku urządzeń z Androidem KitKat 4.1.1 do 4.4.3, własnienie DDT 1.0

+ Dostępne testy

Następujące jedenaście testów można uruchomić w narzędziu diagnostycznym urządzenia V2:

 • Audio Test: Sprawdza, czy mikrofon i głośnik urządzenia działają poprawnie. Użytkownik jest zobowiązany do nagrywania przykładowego dźwięku i słuchania przykładowego nagrania audio w celu wykonania tego testu.

 • Badanie na Mierzy i raportuje stan baterii. Dostępne są następujące informacje dotyczące baterii: pojemność baterii, poziom naładowania baterii, numer części, numer seryjny, data produkcji, stan likwidacji, napięcie, prąd i temperatura. Dodatkowo możesz ustawić próg maksymalnej liczby cykli wymiany baterii

 • Bluetooth Test: Sprawdza, czy bluetooth działa poprawnie. Dostępne są następujące informacje związane z funkcją Bluetooth: nazwa Bluetooth, wynik cyklu zasilania radia, funkcja radiowa/nie funkcjonalna oraz wykrywalna/łączona.

 • Test przycisku: Sprawdza działanie przycisku push-to-talk, lewego lub prawego spustu skanowania oraz przycisków urządzenia zwiększania i zmniejszania głośności. Użytkownik jest zobowiązany do naciśnięcia odpowiednich przycisków na urządzeniu, aby wykonać ten test.

 • Test sieciowy: sprawdza, czy urządzenie można podłączyć do sieci (WLAN lub WAN).

 • Test skanera: Sprawdza, czy urządzenie może pomyślnie skanować kod kreskowy bez błędu. Użytkownik jest wymagany do wykonania operacji skanowania, aby wykonać ten test.

 • Test karty SD: sprawdza obecność karty SD, całkowitą / wolną przestrzeń oraz stan odczytu / zapisu.

 • Test ekranu dotykowego: sprawdza, czy ekran dotykowy urządzenia działa prawidłowo. Użytkownik jest zobowiązany do dotknięcia wyświetlacza, aby wykonać ten test.

 • Test USB: Sprawdza sprawność portu USB w urządzeniu.

 • WiFi Test: Mierzy siłę sygnału, dostępność WiFi i sprawdza działanie radia WiFi. Dostępne są następujące informacje związane z siecią Wi-Fi: adres MAC, wyniki testów sieciowych z określonego adresu, wynik cyklu zasilania radiowego, siła sygnału, identyfikator ESSID, adres IP, identyfikator BSSID i szybkość.

Uwaga, aby uruchomić test, użytkownicy muszą teraz ręcznie włączyć WIFI na wszystkich urządzeniach, a także włączyć usługę lokalizacyjne na urządzeniach z Systemem Android 10. Zostanie wyświetlony komunikat z monitem o włączenie sieci WIFI lub usługi lokalizacyjnych przed uruchomieniem testu. Jeśli wifi nie jest włączone, test nie zostanie uruchomiony. Jeśli usługa lokalizacyjnych nie jest włączona, test zostanie uruchomiony, jednak wartość ESSID wyświetli "lokalizacja nie jest włączona"

 • WWAN Test: Mierzy siłę połączenia sieci komórkowej i sprawdza działanie radia WWAN. Dostępne są następujące informacje WWAN: stan karty SIM, stan głosowy, stan danych, typ sieci WAN, siła sygnału, numer telefonu i identyfikator urządzenia. Uwaga: jeśli karta SIM nie zostanie wykryta, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący użytkownika, że karta SIM nie jest zainstalowana i test nie zostanie uruchomiony.

Uwaga: aby spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń systemu Android, gdy ten test jest uruchamiany na urządzeniach z systemem Android 10, na ekranie szczegółów testu nie jest już wyświetlany identyfikator urządzenia, a plik dziennika historii nie przechwytuje już identyfikatora urządzenia ani numeru usługi urządzenia.

+ Zasoby i poradniki

Instruktażowy materiał wideo

Dokumentacji

Dodatkowe informacje, takie jak O narzędziu diagnostycznym urządzenia, Używanie narzędzia diagnostycznego urządzenia, Konfiguracja, Kryteria testów i Zarządzane konfiguracje są dostępne przez poniższe odnośniki na stronie TechDocs.

+ Device Diagnostic Tool V1 (nieobsługiwane)

narzędzie diagnostyczne urządzenia wydanie 1.0 został uruchomiony w 2015 dla wybranych komputerów mobilnych z systemem Operacyjnym Android KitKat, Windows Mobile 6.5 i Windows CE 5.0., 6.0, 7.0 systemów operacyjnych. Wersja 1.0 jest nadal dostępna do pobrania, jednak nie jest już obsługiwana. Następujące testy są dostępne w wersji 1.0:

 • Test baterii
 • Bluetooth Test
 • GPS Test
 • Test systemu
 • WiFi/WLAN Test
 • WWAN Test

Aby uzyskać listę obsługiwanych urządzeń i wersji systemu operacyjnego, rozwiń opcję Narzędzie diagnostyki urządzeń 1.0 poniżej i przejrzyj sekcję zgodności urządzeń dla każdego systemu operacyjnego.

+ Pobierz Device Diagnostic Tool V1 (nieobsługiwane)

Wersje

 Windows CE 5.0, 6.0, 7.0 and Windows Mobile 6.5

+

1.3.8

Data premiery: 

2015 lipca

Kompatybilność urządzeń

Zapoznaj się z dokumentem informacje o wersji dla aktualnych modeli urządzeń obsługiwanych.

 • - EP10 komputer przenośny
 • - ES400 Enterprise smartphone
 • - MC2100 komputer przenośny
 • - MC55 Mobile Computer Series
 • - MC65 komputer przenośny
 • - MC67
 • - MC75 3.5 G Worldwide Enterprise Digital Assistant (EDA)
 • - MC75A komputer przenośny
 • - MC9190-G komputer przenośny
 • - MC9200 komputer przenośny
 • - Omnii XT15
 • - VC70 komputer montowany na pojeździe
 • - WT41N0

Dokumentacji

Podręcznik użytkownika narzędzia diagnostycznego Device Pobierz 956 KB
Informacje o wydaniu usługi diagnostyki urządzeń Zebra OneCare Pobierz 678 KB
ZebraDiagnosticTool Staging Barcode Pobierz 11 KB

Oprogramowania

Wymagana biblioteka DLL dla byłych PSION Mobile Computers. zip

 Pobierz 10 KB
Zebra PSION_Dev_Diag_EXTENSIONS.cab

Plik CAB

 Pobierz 35 KB
ZebraDeviceDiagTool.1.3.8.cab

Plik CAB

 Pobierz 96 KB

 Android KitKat 4.1.1 to 4.4.3

+

1.0

Data premiery: 

2015 lipca

Kompatybilność urządzeń

Zapoznaj się z dokumentem informacje o wersji dla aktualnych modeli urządzeń obsługiwanych.

 • - MC40
 • - TC55 komputer dotykowy
 • - TC70
 • - TC75

Dokumentacji

Przewodnik po narzędziu diagnostycznym urządzenia Zebra dla systemu ANDROID V 1.0 Pobieranie 922 KB
Narzędzie diagnostyczne Zebra Android tymczasowy kod kreskowy Pobierz 6 KB
Informacje o wydaniu usługi diagnostyki urządzeń Zebra OneCare (ANDROID) Pobieranie 654 KB

Oprogramowania

Dev_Diag_Tool_for_Android_092415. apk

Plik APK

 Pobieranie 872 KB

ZEBRA ONECARE™ 

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

M

VisibilityIQ™ OneCare™ 

VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.