Narzędzie diagnostyczne urządzenia

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.6 już dostępne

Nowe funkcje obsługiwane w systemach Android 10 i Android 11:

 • Dodano nowy ekran „O aplikacji”, zawierający informacje o obecnej wersji. Aby przejść do ekranu „O aplikacji”, naciśnij menu w prawym górnym rogu na głównym ekranie i wybierz „O aplikacji”.
 • Test skanera obsługuje teraz wszystkie symbole kodów kreskowych. Wcześniej obsługiwany był ograniczony zestaw symbolów, co skutkowało nieudanym testem po zeskanowaniu nieobsługiwanego kodu kreskowego.
 • DDT wysyła teraz dane wyników testów do Zebra Data Service w celu integracji z VisibilityIQ.
 • Dodano czas ukończenia (zakończenia) testu w plikach rejestru oprócz czasu rozpoczęcia testu.

Zapoznaj się z informacjami o wydaniu, aby dowiedzieć się więcej i pobrać najnowszą wersję DDT poniżej lub w sklepie Google Play.

Zebra bezpłatne narzędzie do diagnostyki urządzeń (DDT) szybko testuje sprzęt, baterię, oprogramowanie i łączność na większości komputerów przenośnych z systemem Android Zebra w celu określenia kondycji i funkcjonalności urządzenia. To zaawansowane, przyjazne dla użytkownika narzędzie może szybko rozwiązywać problemy z urządzeniem, które użytkownicy mogą rozwiązać w terenie, ograniczając przestoje i niepotrzebne zwroty do naprawy. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, uruchomienie testu DDT pomoże wyizolować problem podczas poszukiwania dodatkowej pomocy technicznej.


DDT można pobrać poniżej jako .Plik APK lub można go zainstalować z Google Play store.Przed pobraniem sprawdź kartę Supportowane urządzenia poniżej, aby ustalić, czy DDT 2.6 może być zainstalowany na urządzeniu(-ach).


Instalacji

. Kroki instalacji pliku APK

 1. Kliknij przycisk Pobierz DDT 2.6 (. apk) przycisk poniżej, aby pobrać plik . plik APK.
 2. Gdy plik . Plik APK jest pobierany lub kopiowany przez administratora na urządzenie, otwórz plik . plik APK na urządzeniu, aby zainstalować DDT.

 

Kroki instalacji sklepu Google Play

 1. Kliknij przycisk Google Play poniżej, aby uzyskać dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play.
 2. Kliknij przycisk Zainstaluj.

Uruchom

Po zakończeniu instalacji:

 1. DDT jest dostępny do użytku z menu aplikacji na urządzeniu.
 2. Kliknij przycisk Otwórz, aby uruchomić aplikację.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, podaj wszystkie wymagane uprawnienia.
 4. Naciśnij przycisk Uruchom testy, aby uruchomić wszystkie testy na urządzeniu — lub wybierz określone testy z listy na ekranie, aby uruchomić te testy.

Zobacz Resources i Guides tab poniżej, aby uzyskać informacje na temat konfigurowania DDT, pliki dziennika, trybów administratora i użytkownika oraz kryteria testu przebiegu/niepowodzenia.

Odwiedź tę stronę regularnie, aby pobrać najnowszą wersję narzędzia do diagnostyki urządzeń.


Narzędzie diagnostyki urządzeń 2.6 jest dostępne dla następujących Zebra komputerach przenośnych z systemem Android:

Urządzenia System operacyjny Android
CC605 Android 10
CC610 Android 10
EC30 Android 10
EC50 Android 10
EC55 Android 10
ET51 Android 10, Android 11
ET56 Android 10
L10A Android 10
MC22 Android 10
MC27 Android 10
Mc33x Android 10
MC93 Android 10
Ps20J Android 10
TC21 Android 10
TC26 Android 10
TC52 Android 10
TC52X Android 10
TC57 Android 10
TC57X Android 10
TC72 Android 10
TC77 Android 10
TC83 Android 10
VC83 Android 10
WT6300 Android 10

Wersje systemu operacyjnego Android obsługujące narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.6:

 • Android 10
 • Android 11

*W przypadku urządzeń z Androidem KitKat 4.1.1 do 4.4.3, własnienie DDT 1.0

Dostępne jest następujące osiem testów z narzędziem diagnostyki urządzeń 2.6:

 • Audio Test: Sprawdza, czy mikrofon i głośnik urządzenia działają poprawnie. Użytkownik jest zobowiązany do nagrywania przykładowego dźwięku i słuchania przykładowego nagrania audio w celu wykonania tego testu.

 • Badanie na Mierzy i raportuje stan baterii. Dostępne są następujące informacje dotyczące baterii: pojemność baterii, poziom naładowania baterii, numer części, numer seryjny, data produkcji, stan likwidacji, napięcie, prąd i temperatura. Dodatkowo możesz ustawić próg maksymalnej liczby cykli wymiany baterii

 • Bluetooth Test: Sprawdza, czy bluetooth działa poprawnie. Dostępne są następujące informacje związane z funkcją Bluetooth: nazwa Bluetooth, wynik cyklu zasilania radia, funkcja radiowa/nie funkcjonalna oraz wykrywalna/łączona.

 • Test przycisku: Sprawdza działanie przycisku push-to-talk, lewego lub prawego spustu skanowania oraz przycisków urządzenia zwiększania i zmniejszania głośności. Użytkownik jest zobowiązany do naciśnięcia odpowiednich przycisków na urządzeniu, aby wykonać ten test.

 • Test skanera: Sprawdza, czy urządzenie może pomyślnie skanować kod kreskowy bez błędu. Użytkownik jest wymagany do wykonania operacji skanowania, aby wykonać ten test.

 • Test ekranu dotykowego: sprawdza, czy ekran dotykowy urządzenia działa prawidłowo. Użytkownik jest zobowiązany do dotknięcia wyświetlacza, aby wykonać ten test.

 • WiFi Test: Mierzy siłę sygnału, dostępność WiFi i sprawdza działanie radia WiFi. Dostępne są następujące informacje związane z siecią Wi-Fi: adres MAC, wyniki testów sieciowych z określonego adresu, wynik cyklu zasilania radiowego, siła sygnału, identyfikator ESSID, adres IP, identyfikator BSSID i szybkość.

Uwaga, aby uruchomić test, użytkownicy muszą teraz ręcznie włączyć WIFI na wszystkich urządzeniach, a także włączyć usługę lokalizacyjne na urządzeniach z Systemem Android 10. Zostanie wyświetlony komunikat z monitem o włączenie sieci WIFI lub usługi lokalizacyjnych przed uruchomieniem testu. Jeśli wifi nie jest włączone, test nie zostanie uruchomiony. Jeśli usługa lokalizacyjnych nie jest włączona, test zostanie uruchomiony, jednak wartość ESSID wyświetli "lokalizacja nie jest włączona"

 • WWAN Test: Mierzy siłę połączenia sieci komórkowej i sprawdza działanie radia WWAN. Dostępne są następujące informacje WWAN: stan karty SIM, stan głosowy, stan danych, typ sieci WAN, siła sygnału, numer telefonu i identyfikator urządzenia. Uwaga: jeśli karta SIM nie zostanie wykryta, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący użytkownika, że karta SIM nie jest zainstalowana i test nie zostanie uruchomiony.

Uwaga: aby spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń systemu Android, gdy ten test jest uruchamiany na urządzeniach z systemem Android 10, na ekranie szczegółów testu nie jest już wyświetlany identyfikator urządzenia, a plik dziennika historii nie przechwytuje już identyfikatora urządzenia ani numeru usługi urządzenia.

 • Test karty SD: sprawdza obecność karty SD, całkowitą / wolną przestrzeń oraz stan odczytu / zapisu.

Film szkoleniowy

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Przegląd z włoskimi napisami

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Przegląd z portugalskimi napisami

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Przegląd z napisami francuskimi

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Omówienie z japońskimi napisami

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia
Przegląd w języku angielskim z napisami

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Omówienie z chińskimi napisami

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Przegląd z niemieckimi napisami

null

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 2.x
Omówienie z hiszpańskimi napisami

Dokumentacji

Konfigurowanie DDT 2.6
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.6
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.6
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.6
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.

Konfigurowanie DDT 2.5
Dowiedz się więcej o ustawieniach konfiguracji i opcjach raportowania.

Kryteria testowania w DDT 2.5
Dowiedz się więcej o kryteriach zdawań i niepowodzenia dla każdego testu.

Korzystanie z DDT 2.5
Uzyskaj dostęp do informacji o trybach użytkownika, uruchomieniu aplikacji i interfejsie użytkownika.

Informacje o wersji DDT 2.6 (w języku angielskim)
Dowiedz się więcej o ulepszeniach i poprawkach, a także o innych drobnych ulepszeniach zawartych w najnowszych wersjach.

Dodatkowe informacje o DDT 2.5
Dowiedz się więcej o testach diagnostycznych, obsługiwanych urządzeniach, orientacji urządzenia i obsłudze podzielonego ekranu.


 

Narzędzie diagnostyczne urządzenia 1.0 (nieobsługiwało)

narzędzie diagnostyczne urządzenia wydanie 1.0 został uruchomiony w 2015 dla wybranych komputerów mobilnych z systemem Operacyjnym Android KitKat, Windows Mobile 6.5 i Windows CE 5.0., 6.0, 7.0 systemów operacyjnych. Wersja 1.0 jest nadal dostępna do pobrania, jednak nie jest już obsługiwana. Następujące testy są dostępne w wersji 1.0:

 • Test baterii
 • Bluetooth Test
 • GPS Test
 • Test systemu
 • WiFi/WLAN Test
 • WWAN Test

Aby uzyskać listę obsługiwanych urządzeń i wersji systemu operacyjnego, rozwiń opcję Narzędzie diagnostyki urządzeń 1.0 poniżej i przejrzyj sekcję zgodności urządzeń dla każdego systemu operacyjnego.

+ Pobierz narzędzie diagnostyczne urządzenia 1.0 (nieobsługiwał)

Wymagania instalacyjne

Zapoznaj się z dokumentem uwagi do wydania.

Wersje

 Windows CE 5.0, 6.0, 7.0 and Windows Mobile 6.5

+

1.3.8

Data premiery: 

2015 lipca

Kompatybilność urządzeń

Zapoznaj się z dokumentem informacje o wersji dla aktualnych modeli urządzeń obsługiwanych.

 • - EP10 Mobile Computer
 • - ES400 Enterprise Smartphone
 • - MC2100 Mobile Computer
 • - MC55 Mobile Computer Series
 • - MC65 Mobile Computer
 • - MC67
 • - MC75 3.5G Worldwide Enterprise Digital Assistant (EDA)
 • - MC75A Mobile Computer
 • - MC9190-G Mobile Computer
 • - MC9200 Mobile Computer
 • - Omnii XT15
 • - VC70 Vehicle-mounted Computer
 • - WT41N0

Dokumentacji

ZebraDiagnosticTool Staging Barcode Pobieranie 11 KB

Oprogramowania

Wymagana biblioteka DLL dla byłych PSION Mobile Computers. zip

 Pobieranie 10 KB
Zebra PSION_Dev_Diag_EXTENSIONS.cab

Plik CAB

 Pobieranie 35 KB
ZebraDeviceDiagTool.1.3.8.cab

Plik CAB

 Pobieranie 96 KB

 Android KitKat 4.1.1 to 4.4.3

+

1.0

Data premiery: 

2015 lipca

Kompatybilność urządzeń

Zapoznaj się z dokumentem informacje o wersji dla aktualnych modeli urządzeń obsługiwanych.

 • - MC40
 • - TC55 Touch Computer
 • - TC70
 • - TC75

Oprogramowania

Dev_Diag_Tool_for_Android_092415. apk

Plik APK

 Pobieranie 872 KB

 

+

1.3.8

Data premiery: 

2015 lipca

Kompatybilność urządzeń

Zapoznaj się z dokumentem informacje o wersji dla aktualnych modeli urządzeń obsługiwanych.

 • - EP10 Mobile Computer
 • - ES400 Enterprise Smartphone
 • - MC2100 Mobile Computer
 • - MC55 Mobile Computer Series
 • - MC65 Mobile Computer
 • - MC67
 • - MC75 3.5G Worldwide Enterprise Digital Assistant (EDA)
 • - MC75A Mobile Computer
 • - MC9190-G Mobile Computer
 • - MC9200 Mobile Computer
 • - Omnii XT15
 • - VC70 Vehicle-mounted Computer
 • - WT41N0

Dokumentacji

Podręcznik użytkownika narzędzia diagnostycznego Device Pobieranie 956 KB
Informacje o wydaniu usługi diagnostyki urządzeń Zebra OneCare Pobieranie 678 KB

+

1.0

Data premiery: 

2015 lipca

Kompatybilność urządzeń

Zapoznaj się z dokumentem informacje o wersji dla aktualnych modeli urządzeń obsługiwanych.

 • - MC40
 • - TC55 Touch Computer
 • - TC70
 • - TC75

Dokumentacji

Przewodnik po narzędziu diagnostycznym urządzenia Zebra dla systemu ANDROID V 1.0 Pobieranie 922 KB
Narzędzie diagnostyczne Zebra Android tymczasowy kod kreskowy Pobieranie 6 KB
Informacje o wydaniu usługi diagnostyki urządzeń Zebra OneCare (ANDROID) Pobieranie 654 KB

Nieograniczony


Nieograniczony
Z loginem


Demoware


Ograniczone


Subskrypcji

ZEBRA ONECARE™ 

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

M

VisibilityIQ™ OneCare™ 

VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.