Device Diagnostics | Zebra

Device Diagnostics

Logo rozwiązania Zebra Device Diagnostics

Maksymalna dostępność komputerów mobilnych marki Zebra

Kiedy użytkownicy komputerów mobilnych marki Zebra w Twoim przedsiębiorstwie mają problemy ze swoimi urządzeniami, są to często proste problemy, które można rozwiązać na miejscu – na przykład poprzez przywrócenie utraconej łączności bezprzewodowej lub ponowne uruchomienie systemu w celu zwolnienia potrzebnej pamięci. Jednak brak możliwości rozpoznania przyczyn tych prostych do rozwiązania problemów oznacza, że urządzenia są często przesyłane do centrum serwisowego firmy Zebra, które nie wykrywa żadnych usterek. Choć plan wsparcia serwisowego Zebra OneCare może obejmować zwrot wydatków na usługi centrum serwisowego, Twoja organizacja mimo wszystko ponosi wysokie koszty. Kiedy Twój personel w terenie i na miejscu pozbawiony jest swoich urządzeń mobilnych marki Zebra, pracuje mniej produktywnie, co wpływa na ogólną wydajność całego przedsiębiorstwa. Dodatkowy koszt związany jest z koniecznością poświęcenia czasu pracy na zapakowanie i wysłanie urządzeń do centrum serwisowego i śledzenie statusu naprawy – a także skonfigurowanie urządzeń zastępczych. 

Teraz jednak w ofercie firmy Zebra dostępne jest bezpłatne narzędzie, które może pomóc wyeliminować wysoki koszt związany z wszystkimi niepotrzebnymi zwrotami urządzeń, które tak naprawdę nie wymagają naprawy: narzędzie diagnostyczne Device Diagnostics. Za pomocą tego programu narzędziowego z gamy rozwiązań Mobility DNA zarówno administratorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą testować główne systemy na komputerach mobilnych marki Zebra zwyczajnie naciskając przycisk, aby ustalić, czy problem można rozwiązać na miejscu, czy też konieczne jest wysłanie urządzenia do centrum serwisowego Zebry. Efekt? Urządzenia dłużej znajdują się w rękach Twoich pracowników, co poprawia produktywność, dostępność urządzeń dla użytkowników oraz zwrot z inwestycji, a także zmniejsza całkowity koszt posiadania. Zadbaj o to, by Twoje urządzenia mobilne marki Zebra były zawsze tam, gdzie są najbardziej potrzebne – w rękach Twoich pracowników – dzięki aplikacji Device Diagnostics, dostępnej wyłącznie w ofercie firmy Zebra.

Niezbędne przedsiębiorstwu funkcje klasy korporacyjnej

 • Identyfikacja i testowanie wszystkich głównych systemów

  Narzędzie Device Diagnostics automatycznie wykrywa wszystkie systemy urządzenia – baterię, moduł GPS, procesor, pamięć fizyczną, pamięć masową, WLAN, WWAN oraz Bluetooth. Wystarczy nacisnąć przycisk, by przetestować wszystkie te systemy, bądź też wybrać, jakie testy mają zostać przeprowadzone.

 • Łatwe do odczytywania wyniki w postaci zielonego i czerwonego podświetlenia

  Jeżeli urządzenie pomyślnie przejdzie test, test ten zostanie podświetlony na zielono. Testy zakończone niepowodzeniem podświetlane są na czerwono, co znacznie ułatwia ustalenie w ciągu kilku sekund, czy urządzenie wymaga wysłania do centrum serwisowego, czy też do wewnętrznego punktu wsparcia technicznego.

 • Natychmiastowa identyfikacja wielu powszechnych błędów

  Można sprawdzić, czy do dyspozycji jest wystarczająca ilość pamięci do obsłużenia systemu, aplikacji, karty pamięci zewnętrznej i pamięci podręcznej, a także czy funkcje są poprawnie skonfigurowane, czy może zostały przypadkowo wyłączone. W przypadku baterii sprawdzać można, czy ładuje się ona prawidłowo oraz ile jeszcze zostało cykli ładowania. A w przypadku wszystkich zintegrowanych modułów łączności bezprzewodowej – Bluetooth, Wi-Fi i komórkowej – można także sprawdzić, czy moduł radiowy jest włączony, jaka jest siła sygnału oraz uzyskać wiele innych informacji.

 • Komputery mobilne

  Rejestracja i przesyłanie niezbędnych informacji o znaczeniu fundamentalnym dla działalności przedsiębiorstwa.

  Komputery mobilne

 • Oprogramowanie do drukarek

  Możliwość tworzenia dostosowanych do konkretnych potrzeb rozwiązań do drukowania lub łączenia drukarek z chmurą dzięki oprogramowaniu firmy Zebra.

  Oprogramowanie do drukarek

 • Rozwiązania

  Pakiet rozwiązań firmy Zebra to nieosiągalna wcześniej widoczność zasobów, optymalizacja procesów operacyjnych oraz właściwie wyposażeni pracownicy.

  Rozwiązania

Mobility DNA

Ikona rozwiązania Mobility DNA

Dzięki rozwiązaniu Mobility DNA firmy Zebra wszystkie elementy platformy pracy mobilnej przedsiębiorstwa można ze sobą połączyć, aby uzyskać prostsze, zintegrowane rozwiązanie wykorzystujące całą gamę komputerów mobilnych, gotowych aplikacji dla użytkowników końcowych, niezawodnych narzędzi administracyjnych oraz narzędzi umożliwiających łatwe tworzenie aplikacji.

Zebra OneCare

Zapewnij swojej firmie przewidywalne działanie, płynną realizację kluczowych zadań i lepsze wyniki działalności przy jednoczesnej eliminacji wydatków na naprawy nieprzewidziane w budżecie. Zyskaj niezrównane wsparcie techniczne od producenta sprzętu oraz kompleksowe usługi naprawcze.