Zarządzaj licencjami oprogramowania produktów Zebra (nie dotyczy drukarek)

Wersja 3.0 lokalnej usługi licencjonowanej systemu Windows Zebra jest już dostępna do pobrania! Nowe funkcje usługi Windows LLS obejmują funkcje zabezpieczenia użytkownika zwiększające bezpieczeństwo, nową funkcję eksportowania urządzenia obsługiwanego w celu rozszerzonej analizy urządzeń korzystających z licencji w puli LLS, a także ogólne ulepszenia wydajności.

Zaktualizowany podręcznik użytkownika można pobrać bezpośrednio z tej strony lub, podobnie jak w poprzednich wersjach, można znaleźć pełny pakiet do pobrania SW i podręcznik użytkownika w linii produktów pomocy technicznej w sekcji pliki do pobrania w portalu licencjonowania. Aby uzyskać dostęp do pobrania tego pliku, skontaktuj się z menedżerem konta firmy Zebra lub regionalnym zespołem pomocy technicznej firmy Zebra, aby udzielić dostępu do pakietu pobierania. Należy pamiętać, że wszystkie konta wcześniej z dostępem do pakietów pobierania LLS będą już w stanie pobrać nową wersję.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z lokalnej usługi licencyjnej (LLS) należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Zebra.


Oprogramowanie licencjonowania firmy Zebra (ZSL) umożliwia zarządzanie uprawnieniami oprogramowania firmy Zebra i pobieranie pakietów dla niektórych programów firmy Zebra. Dostęp do portalu w celu pobrania oprogramowania oraz przeglądania i zarządzania uprawnieniami do pobierania oprogramowania, łącznej liczby posiadanych/używanych licencji, dostępnych uaktualnień, identyfikatorów aktywacji i innych.

Następujące oprogramowanie może być zarządzane za pośrednictwem portalu:

Lokalny serwer licencji

Jeśli wymagane jest Administrowanie licencjami korporacyjnymi na lokalnym serwerze, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Zebra Technical Support w celu uzyskania dostępu do plików instalacyjnych i informacji o wersji za pośrednictwem portalu licencjonowania oprogramowania.

 

Portal licencjonowania oprogramowania

Powracający użytkownik?

Potrzebujesz konta?

Login jest wymagany. Jeśli nie masz jeszcze konta Zebra, zarejestruj się . Jeśli potrzebujesz pomocy przy logowaniu lub portalu licencjonowania, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Uwaga: niektórzy użytkownicy z kontami Zebra może nadal trzeba zrobić skrótem procesu rejestracji.

Instrukcje

 • Software Licenses Portal for End Users Quick Reference Guide 2018.08 (en)

  MN-003301-03EN Rev. A

  Pobieranie 3 MB
 • Guia do Administrador do Servidor de Licença Local para Windows (pt-br)

  MN-003302-01PTBR Rev. A

  Pobieranie 4 MB
 • Guía para el administrador del Servidor de licencia local para Windows (es-LA)

  MN-003302-01ESLA Rev. A

  Pobieranie 4 MB
 • Guia de Referência Rápida do Portal de Licenças de Software para Usuários Finais (ptbr)

  MN-003301-01PTBR Rev. A

  Pobieranie 3 MB
 • Local License Server Quick Start Guide for Windows® 2020.10 (en)

  MN-003983-02EN Rev. A

  Pobierz 1 MB
 • Windows용 로컬 라이선스 서버 관리자 안내서(ko)

  MN-003302-01KO 개정판 A

  Pobieranie 4 MB
 • 适用于 Windows 的本地许可证服务器管理员指南 (ZH-CN)

  MN-003302-01ZHCN 版本 A

  Pobieranie 4 MB
 • Guía de referencia rápida sobre el Portal de licencias de software para usuarios finales (es-la)

  MN-003301-01ESLA Rev. A

  Pobieranie 3 MB
 • Windows 用ローカル ライセンス サーバー管理者ガイド (ja)

  MN-003302-01JA 改訂版 A

  Pobieranie 4 MB
 • 面向最终用户的软件许可证门户快速参考指南(中文)

  MN-003301-01ZHCN 版本 A

  Pobieranie 4 MB
 • 최종 사용자를 위한 소프트웨어 라이선스 포털 빠른 참조 안내서(ko)

  MN-003301-01KO 개정판 A

  Pobieranie 3 MB
 • エンド ユーザー向けソフトウェア ライセンス ポータル クイック リファレンス ガイド (ja)

  MN-003301-01JA 改訂版 A

  Pobieranie 3 MB
 • Local License Server Administrator Guide for Linux (en)

  MN-003459-02EN Rev. A

  Pobieranie 4 MB
 • Local License Server Administrator Guide for Windows (en)

  MN-003302-04EN Rev. A

  Pobieranie 3 MB

Filmy instruktażowe

Uzyskiwanie dostępu do portalu
Portal licencjonowania firmy Zebra — Omówienie
Rejestracja użytkownika
Zarządzanie pobieraniem
Omówienie uprawnień
Zarządzanie urządzeniami

Aktywuj licencję (serwer w chmurze)

Usuń źródło licencji

Aktywuj licencję (serwer lokalny)

Odśwież licencję

Przeglądanie obsługiwanych urządzeń dla serwera licencji w chmurze

Zwróć wszystkie licencje

Licencja zwrotna

Artykuły merytoryczne

Przeszukaj wszystkie artykuły

ZEBRA ONECARE™ 

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność i dostępność, możemy pomóc Twojej firmie zagwarantować, że komputery przenośne Zebra, skanery kodów kreskowych, urządzenia RFID i infrastruktura bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) są dostępne online i gotowe do pracy.

M

VisibilityIQ™ OneCare™ 

VisibilityIQ™ OneCare™ zapewnia krytyczne informacje operacyjne, aby uzyskać wgląd w kluczowe kluczowe kluczowe wskaźniki KPI naprawy, poziomy usług i wydajność usług naprawczych.

Bezpłatnie dla klientów z Zebra OneCare™ aktywną umową.

Szukasz szerszego wsparcia?

Już dziś Dotrzyj do natychmiastowego wsparcia.