ZAMAWIANIE NAPRAW PRZEZ INTERNET: EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA (EMEA)

Użyj portalu zleceń naprawy, aby przesłać zlecenia naprawy wszystkich urządzeń marki Zebra: drukarek, komputerów mobilnych, skanerów i innych. To proste, wygodne, szybkie i dokładne!

Uwaga: Portal zleceń naprawy nie jest jeszcze dostępny w Turcji do napraw drukarek.


Portal wymaga jednorazowej rejestracji, nawet jeśli posiadasz skonfigurowane inne witryny firmy Zebra. Tymczasowe hasło zostanie wysłane pocztą e-mail w ciągu 24 godzin.


Komputery mobilne i skanery

+ Zasoby dotyczące faktur celnych

Wymagania dotyczące faktur celnych

Aby ograniczyć potencjalne opóźnienia w imporcie, należy upewnić się, że faktura celna zawsze zawiera następujące wymagane informacje (oprócz wymaganych informacji o firmie i wysyłce, które zostały już podane):

  • Numer katalogowy lub numer seryjny produktu
  • Kraj pochodzenia (COO), w którym produkt został wytworzony
  • Wartość rynkowa produktu (FMV) w dolarach amerykańskich (USD)
  • Numer autoryzacji naprawy 
  • Międzynarodowe Reguły Handlu (INCO) DAP Sękocin Stary
Firma Zebra udostępnia poniższy szablon faktury celnej dla klientów, którzy są zobowiązani do przygotowania faktury celnej na import w przypadku zwrotu urządzenia do naprawy. 
Narzędzie do obliczania wartości celnej

Jeśli faktura celna jest wymagana na potrzeby importu, należy skorzystać z narzędzia do obliczania wartości celnej, aby określić wartość produktu firmy Zebra w dolarach amerykańskich. Wystarczy wprowadzić kilka najważniejszych informacji do narzędzia bazującego na programie Excel, aby uzyskać dokładną wartość produktu firmy Zebra do wskazania na fakturze celnej, co może zredukować potencjalne opóźnienia w imporcie.

Prosimy o pobranie tego narzędzia przed każdym użyciem, ponieważ firma Zebra nieustannie wprowadza ulepszenia.

Instrukcje dotyczące lokalizacji numeru katalogowego produktu firmy Zebra
  • Numer katalogowy produktu firmy Zebra można znaleźć na etykiecie produktu, obok numeru seryjnego. Poniżej przedstawiono przykładową etykietę.
  • Numer katalogowy produktu można również znaleźć w dokumencie PDF zawierającym protokół wysyłkowy, który jest dołączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem autoryzacji zlecenia naprawy. W celu wyszukania numeru katalogowego produktu należy sprawdzić pole numeru produktu/modelu w protokole wysyłkowym.  Przykładowy protokół wysyłkowy jest pokazany poniżej.
  • Można również sprawdzić numer katalogowy produktu, wyszukując numer seryjny poprzez  wykorzystanie gwarancji i umowy serwisowej Zebra OneCare.
Lokalizacja informacji na etykiecie produktu

Kraj pochodzenia, numer katalogowy produktu i numer seryjny można znaleźć na etykiecie produktu Zebra. Należy sprawdzić, czy na urządzeniu znajduje się etykieta podobna do tej pokazanej poniżej.


LOKALIZACJA INFORMACJI w protokole wysyłkowym

Protokół wysyłkowy to dokument w formacie PDF (przykład podano poniżej), który jest dołączany do wiadomości e-mail z potwierdzeniem autoryzacji zlecenia naprawy.

  • W celu wyszukania numeru katalogowego produktu należy sprawdzić pole numeru produktu/modelu. 

+ Jak złożyć wniosek dotyczący akcesoriów w ramach kompleksowej ochrony

+ Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania