Informacje o statusie naprawy

Aby sprawdzić status naprawy, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

1. Narzędzie do sprawdzania statusu naprawy w Społeczności wsparcia Zebra

Narzędzie Status zlecenia naprawy zapewnia szybki i łatwy dostęp do statusu zlecenia naprawy. Wpisz swój numer RMA lub numer sprawy oraz adres e-mail. Dostępne informacje o statusie:

 • Numer seryjny
 • Nazwa produktu
 • Typ zadania: kontrakt (Zebra OneCare), gwarancja, fakturowane (naprawa wg taryfy za incydent)
 • Status: otwarte, oczekuje, otrzymane, naprawa rozpoczęta, naprawa zakończona, wysyłka, RMA zamknięte lub anulowane
 • Numer monitorowania przesyłki. (Uwaga: Aby zobaczyć numer monitorowania przesyłki zwrotnej, należy zalogować się do Społeczności wsparcia. Informacje o rejestracji w Społeczności wsparcia można znaleźć w instrukcjach zawartych w przewodniku po witrynie internetowej)

NAJSZYBSZY SPOSÓB SPRAWDZANIA STATUSU NAPRAWY


 
2. Subskrybuj powiadomienia e-mail

Dla wielu klientów korzystających z usługi naprawy urządzeń firmy Zebra najwygodniejszym sposobem uzyskiwania statusu naprawy jest subskrybowanie automatycznych wiadomości e-mail ze statusem naprawy i przypomnieniami. Można subskrybować zarówno wiadomości ze statusem naprawy, jak i z przypomnieniami, lub wybrać tylko jeden rodzaj powiadomień.

RODZAJE POWIADOMIEŃ:  

        Status naprawy

 • Otrzymaliśmy urządzenie 
 • Wysłaliśmy naprawione urządzenie 
 • Naprawa wstrzymana w oczekiwaniu na części 

        Przypomnienia

 • Nie otrzymaliśmy płatności za naprawę rozliczaną wg taryfy za incydent 
 • Nie otrzymaliśmy uszkodzonego urządzenia (Advance Exchange)

Jeśli w toku jest więcej niż jedna naprawa, w dniu wystąpienia danego statusu (otrzymanie, wysyłka itd.) otrzymasz tylko jedną wiadomość e-mail z podsumowaniem na rodzaj powiadomienia.

Więcej informacji: Przegląd dostępnych powiadomień e-mail dotyczących statusu naprawy i przypomnień

Jak subskrybować:

 1. Użytkownicy portalu zleceń naprawy mogą wybrać preferencje
     subskrypcji na karcie Preferencje użytkownika.
     Więcej informacji

 2. Wysyłanie prośby o subskrypcje do działu obsługi napraw firmy Zebra.
      Można także poprosić o wysyłanie powiadomień do dodatkowych osób kontaktowych
      ze strony klienta

 
3. Wyświetlanie statusu w portalu zleceń naprawy

Po złożeniu zlecenia naprawy, na portalu zleceń naprawy można śledzić postępy w realizacji tego zlecenia. Użytkownicy mogą wyszukiwać pojedyncze zlecenia naprawy lub szereg tych zleceń. Dostępne informacje o statusie:

 • Numer seryjny 
 • Status zlecenia: przesłane, zamknięte, anulowane 
 • Status wiersza: otwarte, otrzymane, naprawa rozpoczęta, naprawa zakończona, wysyłka, RMA zamknięte lub
       anulowane 
 • Data otrzymania 
 • Data zwrócenia  
 • Wykryto usterkę

Dla wysyłek z naprawionymi urządzeniami dostępne są numery śledzenia , które przekierowują bezpośrednio do witryny przewoźnika z informacjami o statusie i lokalizacji.

Więcej informacji: Wyszukiwanie i wyświetlanie zlecenia naprawy (jęz. angielski)

Aby wyświetlić status naprawy:

1. Zaloguj się do portalu zleceń naprawy (repair.zebra.com) i wybierz kartę Order Status (Status zlecenia)

2. Wyszukaj zlecenie naprawy

3. Kliknij pozycję Order Number (Numer zlecenia) , aby wyświetlić informacje o statusie

4. Kliknij pozycję Outbound Tracking Number (Numer przesyłki zwrotnej) , aby uzyskać status wysyłki


 
4. SKORZYSTAJ Z FUNKCJI ZBOT, WIRTUALNEGO ASYSTENTA ONLINE FIRMY ZEBRA DOSTĘPNEGO NA PORTALU ZLECEŃ NAPRAWY

Zbot, wirtualny asystent online firmy Zebra, pozwala teraz uzyskać informacje dotyczące statusu naprawy — a także informacje o uprawnieniach wynikających z gwarancji i usługi Zebra OneCare. Możesz z łatwością sprawdzić status naprawy, śledzenie przesyłki, informacje o przewoźniku, daty rozpoczęcia i zakończenia gwarancji i umowy, a także szczegóły dotyczące zakresu umowy.

Okno funkcji zBot wyświetla się po prawej stronie okna portalu zleceń naprawy oraz zapewnia dwie opcje menu:

Status zlecenia naprawy

 • Użytkownicy mogą wyszukać numer zlecenia naprawy Siebel, numer seryjny, numer referencyjny klienta
       lub numer sprawy Salesforce.
 • Wyniki dla zlecenia naprawy obejmują numer zlecenia oraz informacje dotyczące śledzenia i kuriera,
       produkt, numer seryjny, status zlecenia naprawy oraz (jeśli dotyczy) status podrzędny wiersza i informacje o dacie
       zlecenia.

Sprawdzenie uprawnień 

 • Użytkownicy mogą wyszukiwać według numeru seryjnego urządzenia.
 • Wyniki będą obejmować daty rozpoczęcia i zakończenia gwarancji oraz, w stosownych przypadkach, datę początkową,
       datę końcową i szczegóły dotyczące zakresu umowy Zebra OneCare™.

Więcej informacji: Rozmowa z zBot — przewodnik

Dostęp do funkcji zBot:

 1. Zaloguj się do portalu zleceń naprawy (repair.zebra.com)

 2. Kliknij ikonę Rozmowa z zBot w prawym dolnym rogu dowolnego ekranu portalu zleceń naprawy
   

UWAGA: Obecnie funkcja zBot jest dostępna tylko na portalu zleceń naprawy w języku angielskim. Dodatkowe języki zostaną dodane w przyszłości.


 
5. Zamów pulpit VisibilityIQ OneCare firmy Zebra

Pulpit VisibilityIQ OneCare firmy Zebra to zaawansowane i konfigurowalne narzędzie internetowe, które zapewnia partnerom i klientom serię dynamicznych raportów dotyczących naprawy, wsparcia, umowy i urządzeń, które zawierają status naprawy.

Raport cyklu życia naprawy na pulpicie wsparcia zawiera przydatne informacje o naprawie:

 • Otwarte zlecenia
 • Urządzenia, które firma Zebra ma otrzymać do naprawy
 • Status naprawy (w tym szczegóły o problemach) dla urządzeń w naprawie, naprawionych i wysłanych

Szczegółowy opis funkcji i raportów dostępnych na pulpicie VisibilityIQ OneCare można znaleźć na stronie pulpitu VisibilityIQ OneCare.

Potrzebujesz pomocy? 

Nasi przedstawiciele wsparcia klienta firmy Zebra chętnie służą pomocą! Odwiedź stronę kontaktu z działem pomocy technicznej i wybierz z listy odpowiedni numer telefonu lub adres e-mail dla swojego regionu i kraju.

Pulpit VisibilityIQ OneCare firmy Zebra jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy posiadają ważną umowę na usługę wsparcia Zebra OneCare (Essential, Select lub SV dla usługi TC2X) dla komputerów mobilnych lub skanerów.

UŻYTKOWNIK PULPITU:
POPROŚ O DOSTĘP DO PULPITU: