Informacje o statusie naprawy

Aby sprawdzić status naprawy, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

1. Subskrybuj powiadomienia e-mail

Dla wielu klientów korzystających z usługi naprawy urządzeń firmy Zebra najwygodniejszym sposobem uzyskiwania statusu naprawy jest subskrybowanie automatycznych wiadomości e-mail ze statusem naprawy i przypomnieniami. Można subskrybować zarówno wiadomości ze statusem naprawy, jak i z przypomnieniami, lub wybrać tylko jeden rodzaj powiadomień.

RODZAJE POWIADOMIEŃ:  

        Status naprawy

 • Otrzymaliśmy urządzenie 
 • Naprawa zakończona 
 • Wysłaliśmy naprawione urządzenie 
 • Naprawa wstrzymana w oczekiwaniu na części 

        Przypomnienia

 • Nie otrzymaliśmy płatności za naprawę rozliczaną wg taryfy za incydent 
 • Nie otrzymaliśmy uszkodzonego urządzenia (Advance Exchange)

Jeśli w toku jest więcej niż jedna naprawa, w dniu wystąpienia danego statusu (otrzymanie, wysyłka itd.) otrzymasz tylko jedną wiadomość e-mail z podsumowaniem na rodzaj powiadomienia.

Więcej informacji: Przegląd dostępnych powiadomień e-mail dotyczących statusu naprawy i przypomnień

Jak subskrybować:

 1. Użytkownicy portalu zleceń naprawy mogą wybrać preferencje
     subskrypcji na karcie Preferencje użytkownika.
     Więcej informacji

 2. Wysyłanie prośby o subskrypcje do działu obsługi napraw firmy Zebra.
      Można także poprosić o wysyłanie powiadomień do dodatkowych osób kontaktowych
      ze strony klienta

 
2. Wyświetlanie statusu w portalu zleceń naprawy

Po złożeniu zlecenia naprawy, na portalu zleceń naprawy można śledzić postępy w realizacji tego zlecenia. Użytkownicy mogą wyszukiwać pojedyncze zlecenia naprawy lub szereg tych zleceń. Dostępne informacje o statusie:

 • Numer seryjny 
 • Status zlecenia: przesłane, zamknięte, anulowane 
 • Status wiersza: otwarte, otrzymane, naprawa rozpoczęta, naprawa zakończona, wysyłka, RMA zamknięte lub
       anulowane 
 • Data otrzymania 
 • Data zwrócenia  
 • Wykryto usterkę

Dla wysyłek z naprawionymi urządzeniami dostępne są numery śledzenia , które przekierowują bezpośrednio do witryny przewoźnika z informacjami o statusie i lokalizacji.

Więcej informacji: Wyszukiwanie i wyświetlanie zlecenia naprawy (jez. angielski)

Aby wyświetlić status naprawy:

1. Zaloguj się do portalu zleceń naprawy (repair.zebra.com) i wybierz kartę Order Status (Status zlecenia)

2. Wyszukaj zlecenie naprawy

3. Kliknij pozycję Order Number (Numer zlecenia) , aby wyświetlić informacje o statusie

4. Kliknij pozycję Outbound Tracking Number (Numer przesyłki zwrotnej) , aby uzyskać status wysyłki


 
3. Zamów pulpit VisibilityIQ OneCare firmy Zebra

Pulpit VisibilityIQ OneCare firmy Zebra to zaawansowane i konfigurowalne narzędzie internetowe, które zapewnia partnerom i klientom serię dynamicznych raportów dotyczących naprawy, wsparcia, umowy i urządzeń, które zawierają status naprawy.

Raport cyklu życia naprawy na pulpicie wsparcia zawiera przydatne informacje o naprawie:

 • Otwarte zlecenia
 • Urządzenia, które firma Zebra ma otrzymać do naprawy
 • Status naprawy (w tym szczegóły o problemach) dla urządzeń w naprawie, naprawionych i wysłanych

Szczegółowy opis funkcji i raportów dostępnych na pulpicie VisibilityIQ OneCare można znaleźć na stronie pulpitu VisibilityIQ OneCare.

Potrzebujesz pomocy? 

Nasi przedstawiciele wsparcia klienta firmy Zebra chętnie służą pomocą! Odwiedź stronę kontaktu z działem pomocy technicznej i wybierz z listy odpowiedni numer telefonu lub adres e-mail dla swojego regionu i kraju.

Pulpit VisibilityIQ OneCare firmy Zebra jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy posiadają ważną umowę na usługę wsparcia Zebra OneCare (Essential, Select lub SV dla usługi TC2X) dla komputerów mobilnych lub skanerów.

UŻYTKOWNIK PULPITU:
POPROŚ O DOSTĘP DO PULPITU: