Informacje o statusie naprawy

Aby sprawdzić status naprawy, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

1. Subskrybuj powiadomienia e-mail

Dla wielu klientów korzystających z usługi naprawy urządzeń firmy Zebra najwygodniejszym sposobem uzyskiwania statusu naprawy jest subskrybowanie automatycznych wiadomości e-mail ze statusem naprawy i przypomnieniami. Można subskrybować zarówno wiadomości ze statusem naprawy, jak i z przypomnieniami, lub wybrać tylko jeden rodzaj powiadomień.

RODZAJE POWIADOMIEŃ:  

        Status naprawy

 • Otrzymaliśmy urządzenie 
 • Naprawa zakończona 
 • Wysłaliśmy naprawione urządzenie 
 • Naprawa wstrzymana w oczekiwaniu na części 

        Przypomnienia

 • Nie otrzymaliśmy płatności za naprawę rozliczaną wg taryfy za incydent 
 • Nie otrzymaliśmy uszkodzonego urządzenia (Advance Exchange)

Jeśli w toku jest więcej niż jedna naprawa, w dniu wystąpienia danego statusu (otrzymanie, wysyłka itd.) otrzymasz tylko jedną wiadomość e-mail z podsumowaniem na rodzaj powiadomienia.

Więcej informacji: Przegląd dostępnych powiadomień e-mail dotyczących statusu naprawy i przypomnień

Jak subskrybować:

 1. Użytkownicy portalu zleceń naprawy mogą wybrać preferencje
     subskrypcji na karcie Preferencje użytkownika.
     Więcej informacji

 2. Wysyłanie prośby o subskrypcje do działu obsługi napraw firmy Zebra.
      Można także poprosić o wysyłanie powiadomień do dodatkowych osób kontaktowych
      ze strony klienta

 
2. Wyświetlanie statusu w portalu zleceń naprawy

Po złożeniu zlecenia naprawy, na portalu zleceń naprawy można śledzić postępy w realizacji tego zlecenia. Użytkownicy mogą wyszukiwać pojedyncze zlecenia naprawy lub szereg tych zleceń. Dostępne informacje o statusie:

 • Numer seryjny 
 • Status zlecenia: przesłane, zamknięte, anulowane 
 • Status wiersza: otwarte, otrzymane, naprawa rozpoczęta, naprawa zakończona, wysyłka, RMA zamknięte lub
       anulowane 
 • Data otrzymania 
 • Data zwrócenia  
 • Wykryto usterkę

Dla wysyłek z naprawionymi urządzeniami dostępne są numery śledzenia , które przekierowują bezpośrednio do witryny przewoźnika z informacjami o statusie i lokalizacji.

Więcej informacji: Wyszukiwanie i wyświetlanie zlecenia naprawy (jez. angielski)

Aby wyświetlić status naprawy:

1. Zaloguj się do portalu zleceń naprawy (repair.zebra.com) i wybierz kartę Order Status (Status zlecenia)

2. Wyszukaj zlecenie naprawy

3. Kliknij pozycję Order Number (Numer zlecenia) , aby wyświetlić informacje o statusie

4. Kliknij pozycję Outbound Tracking Number (Numer przesyłki zwrotnej) , aby uzyskać status wysyłki


 
3. Wysyłanie prośby o utworzenie pulpitu wsparcia Zebra OneCare™

Pulpit wsparcia firmy Zebra to zaawansowane i konfigurowalne narzędzie internetowe, które zapewnia partnerom i klientom serię dynamicznych raportów dotyczących naprawy, wsparcia, umowy i urządzeń, które zawierają status naprawy.

Raport cyklu życia naprawy na pulpicie wsparcia zawiera przydatne informacje o naprawie:

 • Otwarte zlecenia
 • Urządzenia, które firma Zebra ma otrzymać do naprawy
 • Status naprawy (w tym szczegóły o problemach) dla urządzeń w naprawie, naprawionych i wysłanych

Szczegółowy opis funkcji i raportów dostępnych na pulpicie wsparcia można znaleźć na stronie pulpitu wsparcia

Potrzebujesz pomocy? 

Nasi przedstawiciele wsparcia klienta firmy Zebra chętnie służą pomocą! Odwiedź stronę kontaktu z działem pomocy technicznej i wybierz z listy odpowiedni numer telefonu lub adres e-mail dla swojego regionu i kraju.

Pulpit wsparcia Zebra OneCare™ jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy posiadają ważną umowę na usługę wsparcia Zebra OneCare (Essential, Select lub SV dla usługi TC2X) dla komputerów mobilnych lub skanerów.
UŻYTKOWNIK PULPITU:
POPROŚ O DOSTĘP DO PULPITU: