Identyfikacja pacjentów i weryfikacja tożsamości

Skanowanie opaski na ręce pacjenta szpitala w celu właściwej identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości

Zapewnianie właściwym pacjentom odpowiedniej opieki

Aby zmniejszyć ilość błędów w sztuce lekarskiej, placówkom medycznym potrzebna jest możliwość zagwarantowania, że pacjenci otrzymują odpowiednią opiekę we właściwym czasie – za każdym razem. Dysponując skanerami, drukarkami i materiałami eksploatacyjnymi marki Zebra, personel Twojej placówki ochrony zdrowia będzie mieć pewność, że weryfikacja tożsamości pacjenta została przeprowadzona bezbłędnie, materiał pobrany do analizy jest skutecznie śledzony, a personel podaje pacjentom odpowiednie leki i leczenie. Zebra przoduje w branży, dostarczając rozwiązania do identyfikacji pacjentów, umożliwiające zapewnianie im bezpiecznej i właściwej opieki.


Rozwiązania do identyfikacji pacjentów

Zautomatyzowana identyfikacja pacjentów

Rozwiązania do identyfikacji pozwalają zapobiegać błędom podczas weryfikacji tożsamości pacjentów i zmniejszać ilość błędów w sztuce lekarskiej przez cały okres opieki – od przyjęcia pacjenta do placówki aż po jego wypisanie.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Pobieranie próbek

Identyfikacja, śledzenie i zarządzanie wszystkimi próbkami w celu poprawienia bezpieczeństwa pacjentów.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Kontrola podawania leków przy użyciu kodów kreskowych

Skanowanie kodów na lekach i weryfikowanie tożsamości pacjenta, któremu są one podawane, zmniejsza ryzyko pomyłek i zapewnia precyzję podczas podawania leków.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Zarządzanie laboratorium

Właściwe etykietowanie i trafne identyfikowanie każdej próbki umożliwia wydajne śledzenie materiału i zapewnianie optymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Zarządzanie apteką

Połącz procesy w swojej aptece, aby kontrolować wszystkie etapy wydawania leków – od przyjmowania towaru na stan aż po rzetelne wydawanie i dbanie o zgodność z wymogami.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do systemów identyfikacji pacjentów

Pracownik służby zdrowia skanujący opaskę na ręce pacjenta za pomocą skanera Zebry dla służby zdrowia

Korzyści płynące ze stosowania ujednoliconych kodów kreskowych

Stosowanie w ochronie zdrowia jednego standardu, na przykład GS1, pozwala osiągnąć nowy poziom wydajności oraz widoczności informacji na temat pacjentów, danych i zasobów.

Drukarka mobilna Zebry drukująca etykietę do użytku w sektorze służby zdrowia

Minimalizuj liczbę błędów, optymalizuj wyniki

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do znakowania kodami kreskowymi pomagają dbać o bezbłędną identyfikację próbek, leków i pacjentów.

Pracownik służby zdrowia korzystający ze skanera dla służby zdrowia marki Zebra

Zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów

Obecne sposoby zarządzania przez szpitale procesami gromadzenia i wyszukiwania danych oraz ich plany na przyszłość.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do identyfikacji pacjentów