Analityka biznesowa i analiza danych dla placówek medycznych

Pracownicy służby zdrowia dzielący się informacjami biznesowymi i danymi analitycznymi

Przekształć dostępne w czasie rzeczywistym  dane w użyteczne informacje biznesowe i kliniczne

Aby móc podejmować właściwe decyzje, potrzebujesz wglądu w każdy aspekt działalności swojej placówki – i wiedzy, która pozwoli Ci dokonywać zmian korzystnych dla personelu i pacjentów. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym dla placówek medycznych dostarczają właśnie takich możliwych do wykorzystania informacji, które umożliwiają zapewnianie optymalnej opieki. Nasze rozwiązania pomagają identyfikować, śledzić, lokalizować i monitorować stan każdego pacjenta, członka personelu i zasobu w Twojej placówce, zapewniając lepsze wyniki opieki nad pacjentami – i lepsze wyniki finansowe.


Rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym i analityka biznesowa dla placówek medycznych

Systemy RTLS i RFID do identyfikacji i śledzenia pacjentów

Możliwość uzyskania widoczności zasobów, personelu i pacjentów niezbędna do optymalizacji bezpieczeństwa pacjentów przez cały czas ich pobytu w placówce ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Śledzenie zasobów szpitala

Optymalizacja zapasów placówki i sprawniejszy łańcuch dostaw dzięki technologii do lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Śledzenie personelu szpitala

Rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym usprawniają współpracę między pracownikami.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do systemów umożliwiających pozyskiwanie informacji biznesowych

Lepsza opieka nad pacjentami dzięki systemom do identyfikacji i śledzenia

Rozwiązania firmy Zebra dla służby zdrowia poprawiają jakość opieki nad pacjentami, pomagają zespołom podejmować trafniejsze decyzje i usprawniają pracę.

Historia sukcesu – Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lejdzie

Najlepszy europejski szpital otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat pacjentów wymagających pilnej pomocy.

Monitorowanie pacjenta przez personel medyczny korzystający z komputera mobilnego tc51hc

Państwowa służba zdrowia NHS – e-Book

Popraw wyniki w opiece nad pacjentami i zwiększaj wydajność operacyjną przy niższym koszcie za pomocą nowoczesnej technologii dla służby zdrowia.

Zebra pomoże Ci opracować takie rozwiązanie do lokalizacji w czasie rzeczywistym dla placówek medycznych,
które będzie odpowiednie do Twoich potrzeb